Militärtoppar höjde lönerna med 90.000

NYHETER

På bara två år höjde landets högsta militärer sina löner med i snitt 90.000 kronor per chefsperson.

Samtidigt skar försvaret ner på regementen runt om i landet.

Försvaret ska bli billigare tycker regeringen. Men så tycks det inte ha blivit. En granskning gjord av Svenska Dagbladet visar att man visserligen dragit ner på antalet officerare, men att de kvarvarande blivit allt dyrare i drift.

Stora ökningar på två år

När SvD räknar på hur många höga militärer som fanns år 2000 och jämför det mot antalet och lönekostnaderna för 2002 visar det på kraftiga löneökningar.

På de två åren har löneökningen i snitt varit 90.000 kronor per person.

När SvD konfronterar försvarsledningen med de kraftiga ökningarna får man inga konkreta svar på vad den kraftiga ökningen beror på.

SvD:s granskning fortsätter och avslöjar att tiotusentals kronor tagits ut i övertidsersättningar som strider mot kollektivavtalet. Det visar sig också att många befattningshavare tagit ut innestående semesterdagar i pengar i stället. Enligt SvD rör det sig om stora summor.

Malin Ekmark