Toppmilitärerna löneklipp: 90 000 på två år

NYHETER

Under hårdbantningen av försvaret har antalet officerare minskat kraftigt. Samtidigt har kostnaderna för de högsta cheferna skenat.

På två år har landets toppmilitärer höjt sina löner, ersättningar och förmåner med i genomsnitt 90 000 kronor.

Svenska Dagbladet publicerar i dag en granskning som visar att sparivern inom försvaret inte gäller de högsta chefernas löner och förmåner.

2000 fanns det enligt SvD 297 militärer med rang överste eller uppåt. Två år senare hade antalet minskat till 232.

Men lönekostnaden för toppmilitärerna har bara minskat marginellt under samma period: från drygt 126 miljoner kronor 2000 till 119 miljoner kronor 2002.

Gunnar Svensson