Välfärden kräver: Fler måste jobba till 79 år

"Den gamla ålderstrappan är förlegad"

NYHETER

Riv ålderstrappan!

Satsa på jobbet vid 25, ta sabbatsår när du fyller 50 år - och plugga när du är 80.

- Vi måste se människor - både gammal och ung - som individer, säger biskop Claes-Bertil Ytterberg, 60.

I går överlämnade han utredningen Senior 2005 till socialdepartementet. Där beskrivs den utmaning Sverige står inför i framtiden, när en allt större del av befolkningen kommer att vara 65 år och äldre.

- Ska vi behålla välfärdsnivån år 2030 med vikande arbetskraftsunderlag måste varannan svensk fortsätta att jobba tills de fyller 79 år, säger Claes-Bertil Ytterberg, ordförande i Senior 2005.

Låt alla bestämma själva

Han menar inte att vi ska höja pensionsåldern eller att alla måste fortsätta jobba - däremot ska den som vill och kan få möjlighet att göra det.

Den klassiska ålderstrappan, där det går stadigt uppåt till 50 och sedan stupar nedåt, är förlegad, menar Claes-Bertil Ytterberg.

- Vi vill riva den "mentala Berlinmuren" mellan tiden före och efter pensionsåldern. I stället för att dela in människor i statiska fack, som "gammal", "ung", "barn" eller "medelålders" måste vi se varje människas livslopp som unikt. Då kan man ta till vara människor som individer och skapa möjligheter för det.

Synen på äldre måste ändras

De som vill ska också kunna byta karriär eller börja plugga senare i livet.

- Det kräver en ny syn på de äldre, inte bara som problem utan faktiskt en tillgång, även i arbetslivet, säger Claes-Bertil Ytterberg.

Läs också:

Kerstin Nilsson