Toppchef rev testamentet

Fick den dementsjuka kvinnan att skriva ett nytt

NYHETER

Den högt uppsatte kommunala chefen rev sin mosters testamente.

Sedan fick han henne att skriva ett nytt - där hans mor var arvtagare.

- Ren bluff, det här är en komplott mot mig, säger han.

Foto: JÖRGEN RAGNARSSON
arvet - en miljon kronor "Jag tyckte att testamentet var konstigt eftersom jag visste att innehållet inte var min mosters vilja", säger kusinen om det nya testamentet. Efter beslut i tingsrätten får hon ensam arvet på en dryg miljon.

Ett halvår innan den kommunala chefens moster avled fick han en fullmakt att gå in i hennes bankfack för att ta hand om några gamla sedlar. Där hittade han ett testamente från 1992 enligt vilket hela arvet, drygt en miljon kronor, skulle tillfalla hans kvinnliga kusin.

Enligt tingsrätten fick han sedan mostern att skriva ett nytt testamente.

Bankmannen som närvarade vid tillfället hävdar att kvinnan inte kunde redogöra för på vilket sätt hon var släkt med den kommunala chefen. Hon ramlade dessutom av stolen under samtalet. Enligt bankmannen skrev hon under det nya testamentet med chefens hand på pennan. Därefter rev han det gamla testamentet.

I det nya testamentet var hans mor, morbror och kusinen arvtagare.

Banken hade en kopia

Efter kvinnans död reagerade släktingarna på att ett testamente skrivits endast ett halvår före hennes död då hon var sjuk i alzheimer.

- Jag tyckte att testamentet var konstigt eftersom jag visste att innehållet inte var min mosters vilja, säger kusinen som dock inte kände till att hon skulle ha varit den enda arvtagerskan.

Men när det visade sig att banken hade en kopia av testamentet från 1992 startade arvstvisten.

"Jag vet bättre än läkarna"

En läkare vittnade i tingsrätten att kvinnan varit så dement av alzheimer att hon inte kunde ha förstått innebörden av ett testamente.

Det senare testamentet ogiltigförklarades därför av rätten.

- I det här fallet vet jag bättre än läkarna. Moster var i det skick att hon kunde avgöra att det som stod i testamentet stämde överens med hennes önskemål, säger chefen.

Men kusinens advokat Torgny Palm är skeptisk.

- Hon var inskriven på ett demensboende, det om något borde vittna om att hon inte var klar i skallen.

Den bankman som var med när testamentet upprättades uppgav i rätten att han tyckte att det var lite underligt att kvinnan inte kunde redogöra för på vilket sätt hon var släkt med vem. Hon ramlade dessutom av stolen under samtalet.

Chefens drygt 80-åriga mamma har haft hand om sin systers ekonomi efter att hon lades in på ett demensboende för tre år sedan. En läkare ville då att kvinnan skulle få en god man som tog hand om hennes papper. Men det sa den kommunala chefen nej till.

Hans mor får nu inte ärva någonting. I stället tvingas hon betala motpartens rättegångskostnader.

Susanne Nylén

ARTIKELN HANDLAR OM