ÖB slutar efter årsskiftet

"Jag har gjort mitt"

NYHETER

Överbefälhavaren Johan Hederstedt vill inte fortsätta på sin post efter det att hans förordnande går ut vid årsskiftet.

- Jag har gjort mitt, säger Hederstedt.

Överbefälhavaren Johan Hederstedt går i pension vid årsskiftet.

Johan Hederstedts tre och ett halvt år som ÖB blev tuffare än han hade väntat sig.

Hederstedt vill inte säga om han diskuterat en eventuell förlängning med försvarsminister Leni Björklund.

- Vi har fört en dialog och jag förstår och respekterar hans beslut. Att vara överbefälhavare är ett av de allra tuffaste jobben inom svensk förvaltning och Johan Hederstedt har gjort ett mycket bra arbete som överbefälhavare, säger försvarsminister Leni Björklund.

Hederstedts beslut att gå ger Björklund mindre än två månader att finna en ersättare.

- Oförsvarligt kort tid. Detta borde man ha klarat ut tidigare, säger ÖB kritiskt till TT.

Avsikten var ursprungligen att utse en ny ÖB i god tid i somras. Men annat kom i vägen hela tiden.

- Vem som kommer att efterträda Johan Hederstedt kommer att presenteras senare, säger Björklund i ett pressmeddelande.

Efterträdaren hämtas ur en liten krets höga officerare i försvarsledningen och kommer troligen att kallas försvarschef i stället för ÖB.

I spekulationerna nämns chefen för underrättelse- och säkerhetstjänsten Must, Håkan Syrén och grundorganisationens chef Göran Gunnarsson. Outsider kan vara den betydligt yngre chefen för krigsförbandsledningen, Mats Nilsson.

Nekades miljardanslag

ÖB nekades nyligen det extra försvarsanslag på 2,3 miljarder kronor som han begärt - en anslagsbegäran som väckte skarp kritik.

En av Johan Hederstedt hårdaste kritiker har varit Lars Ångström (mp), ledamot i försvarsutskottet och krigsdelegationen.

– Jag är inte överraskad över det här beskedet, säger Lars Ångström.

– Han har inte klarat av att verkställa de beslut som vi har fattat i Riksdagen. Jag tycker att avvecklingen har gått alldeles för långsamt, och osäkerheten för de anställda har varit alldeles för stor. Dessutom har det inte varit någon kontroll på det ekonomiska heller.

Påstått fusk

Hederstedt nådde den militära pensionsåldern 60 år i augusti i år, men hans förordnande löper alltså fram till årsskiftet. Det har hittills varit oklart om han skulle fortsätta efter detta datum - om han själv önskat att få göra det och om han skulle tillåtas att göra det.

Samtidigt pågår en revision av försvarsledningens påstådda fusk med representation och resor, en granskning som väntas bli klar i slutet av denna månad.

Det har väckt stort missnöje - även inom försvaret - att ledningen sägs ha beviljat sig själv frikostig representation samtidigt som resten av försvaret fått order att dra åt svångremmen och spara.

- En del av kritiken har varit riktig. De revisioner som genomförs visar att vi haft för många regler och för otydliga riktlinjer som varit svåra att följa, säger Hederstedt.

Kristdemokraternas partiledare Alf Svensson är dock inte förvånad över att ÖB väljer att avgå vid årsskiftet.

- Med alla skriverier som har varit om resor, bilar och representation är det inte märkligt att Johan Hederstedt väljer att ta det säkra före det osäkra och slutar. Han riskerar ju annars att få schavottera för att inte få förlängt förordnande. Och om han skulle få det så kunde han räkna med att alla kritiska skriverier upprepas, säger han.

Nya uppgifter för ÖB

Den externa revisionen har ibland kopplats ihop med diskussionen om en efterträdare till Johan Hederstedt.

Försvarsminister Leni Björklund har dock med eftertryck betonat att även om representation är en viktig fråga så finns det annat som väger mycket tyngre när det gäller att finna en ny ÖB, eller snarare en ny chef för Försvarsmakten.

ÖB-funktionen väntas nämligen förändras. I stället för ÖB får Sverige troligen en försvarschef med något annorlunda uppgifter. Det civila inflytandet i försvarsledningen torde också förstärkas.

- Jag tycker det är riktigt att nu utse en ÖB som tar ansvar för de beslut och förändringar som väntar i samband med nästa års försvarsbeslut, säger ÖB.

Tidigare artiklar

TT , Fredrik Rundkvist