”Domen är förskräcklig”

NYHETER

1. Vad tycker du om den friande domen?

2. Är det för svårt att döma för våldtäkt/sexuellt utnyttjande?

Hans Klette, professor emeritus i straffrätt, ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund:

1. Det är förskräckligt. Det verkar som om bara två kloka personer varit med och avgjort målet – nämndemännen. De ska representera svenska folkets uppfattning, och det tror jag att de gör. Men juristerna gör något slags bokstavstolkning. Det verkar fruktansvärt att män inte skulle veta så mycket om kvinnor att de tror att de skulle vilja det här. De borde inse att det är onormalt.

2. Ja. Dels behöver domare specialutbilda sig om sexualbrott. Dels bör lagen ändras vad det gäller ”hjälplöst tillstånd”.

Katarina Lindahl, generalsekreterare RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning:

1. Det verkar vara en ganska typisk dom där man bara beskriver kvinnan: vad hon tidigare haft för relationer, att hon verkat intresserad av yngre män. Men det står ingenting om männens syn på sexualitet eller hur det kommer sig att de vill ha sex samtidigt med den här kvinnan – en kvinna som de dessutom förtalar.

2. Ja, det verkar väldigt svårt. Det här visar igen att det är dags för det nya lagförslaget som dröjt så länge.

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, Stockholms universitet:

1. Det är intressant att hovrätten faktiskt menar att kvinnan befunnit sig i hjälplöst tillstånd och att männen otillbörligen utnyttjat det. Men man har tagit fasta på att det här är något som männen skulle tycka är normalt. Det är lite märkligt. Jag saknar att man inte tittat närmare på hur de tänkt, en och en: under hela denna tidsperiod, har ingen av dem vid någon tidpunkt misstänkt att kvinnan inte skulle vara med på detta?

2. Ja, jag anser att lagen är olyckligt och felaktigt konstruerad. Lagen kräver våld och hot när det gäller våldtäkt, och annars att gärningsmännen ska ha insikt om att kvinnan är i hjälplöst tillstånd. I stället bör man lägga mer vikt vid om kvinnan verkligen agerat frivilligt.

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM