De frikände killgänget

Nämndemännen ville fälla för sexövergrepp

1 av 5
Hovrättsråd Ingela Halvorsen, 53 : - Jag har inga andra synpunkter att ge utöver det som står i domen.
NYHETER

Två nämndemän ville fälla de fyra männen för grovt sexuellt utnyttjande.

- Det var inget svårt beslut att ta eftersom jag anser att hon blivit utnyttjad, säger Ingegerd Stenberg Berglöf.

Men de tre juristerna ville - och kunde - fria.

- Juristernas uppgift är att följa lagen men som nämndeman ser man mer praktiskt på saker i förhållande till hur världen ser ut, säger Ingegerd Stenberg Berglöf, 73.

Hon och nämndeman Marianne Jacobsson, 72, anser att männen måste ha insett att kvinnan var hjälplös.

- Kvinnan gav ett väldigt ärligt och bra intryck, hennes trovärdighet kändes stor. Hon sa hela tiden att hon inte kunde "tänka en tanke klart". Hennes maktlöshet kan ha förstärkts av den mentala upplevelsen att inte ha koll, säger Marianne Jacobsson.

Hon är förvånad över att männen friades. Hon tyckte att det under rättegången framstod som uppenbart att männen täckte upp för varandra.

- Men jag tänkte att det är väl ändå inte möjligt att de kan gå på det i en domstol. Vilken signal skickar vi ut i samhället om det får gå till på det här sättet?

De här killarna visste att det kunde gå till så här, de hade varit med om det förr, säger Marianne Jacobs-son.

Hovrättslagman Bengt Sjögren var en av dem som fastslog tingsrättens dom.

- Jag vet inte varför bedömningen var så olika mellan jurister och nämndemän i det här fallet. Vi ska vara tränade i båda kategorierna att bedöma bevisning och bevisnivå, säger Bengt Sjögren.

Annika Sohlander