Slå ihop de borgerliga partierna

Leijonborg: ”Det skulle öka chanserna att få ett regimskifte”

NYHETER

Folkpartiledaren Lars Leijonborg tycker att de borgerliga partierna är för många och att de riskerar att lägga kraften på att profilera sig mot varandra i stället för att vinna över socialdemokratin.

Foto: LASSE ALLARD
Leijonborg har fått en idé.

För ett och ett halvt år sedan var den tanken honom fjärran.

-Jag skulle inte ha något emot om de var färre, det skulle underlätta ett regimskifte, säger han i en intervju i Dagens Nyheter.

Hur antalet partier ska kunna minska eller vilka som borde slås samman vill fp-ledaren inte diskutera.

-Det är möjligt att jag och (moderatledaren) Fredrik Reinfeldt skulle kunna kompromissa, men jag känner ju det moderata samlingspartiet, säger Leijonborg.

-Jag tror att skillnaden mellan liberalism och konservatism kommer att vara så stor även i framtiden att det knappast är de partierna som kommer att fusionera.

Han pekar också på att historien visar att partisammanslagningar är mycket svåra att genomföra.

-Å andra sidan visar historien också att det är svårt att vinna över socialdemokratin, säger han. Vi måste tänka nytt för att komma längre, vi kan inte sitta fast i det här opponerandet. Vi måste vinna makten.

För att få över fler socialdemokrater över blockgränsen kan folkpartiet tänka sig att formulera om sina krav på sänkta skatter. Och när det gäller lag och ordning pekar Leijonborg åter på samstämmigheten med moderaterna vars nye partiledare prioriterade frågan på moderatstämman förra helgen.

De rättspolitiska kraven är ungefär desamma i de båda partierna i den frågan även om argumenten kanske inte riktigt stämmer överens, anser han.

När dåvarande förste vice talmannen, nuvarande landshövdingen, Anders Björck (m) förra året föreslog att alla borgerliga partier skulle slås ihop till ett enda såg Lars Leijonborg tanken som helt orealistisk. Han ansåg att vi får vänja oss vid att de ideologiska skillnaderna resulterar i flera partier.

-Om Anders Björck drömmer om att alla ska bli konservativa och ansluta sig till moderaterna, hoppas jag att det aldrig kommer att ske. Jag antar också att de andra borgerliga partierna inte kommer att ansluta sig till folkpartiet sade han då, enligt TT.

TT