Allt är fel på Centralbron

NYHETER

En ny svår olycka på Centralbron.

Men som ett under klarade sig långtradarföraren från att mosas till döds när den tunga lastbilen välte.

Nu måste Stockholms stad snabbt se till att "dödens bro" blir säker.

Centralbron har alla fel som en riktig dödsfälla kan ha: den är för gammal, den har för smala körfält, den har för låg mittbarriär. Det här känner stadens styrande mycket väl till, ändå har man inte gjort ett dugg för att förbättra säkerheten.

Tillsammans med Essingeleden tillhör Centralbron Sveriges mest trafikintensiva leder, men risken att dödas är flera gånger större på Centralbron eftersom trafiksäkerheten är så eftersatt. Över 100 000 fordon passerar Centralbron varje dygn.

Rena katapulter

De små betongfundament - bara 40 cm höga - som skiljer nord- och sydgående körfält fungerar som rena katapulterna om en personbil sladdar mot dem.

På ett ögonblick skickar de i väg bilen som en projektil mot den mötande trafiken.

En tung lastbil blir ofta hängande tvärs över mittbarriären eller välter in på sin egen sida. Det var just vad som hände långtradaren i går.

För att undvika att krocka med en personbil som kommit för nära väjde föraren undan, med resultat att släpet slirade upp på den låga mittbarriären, välte och tog med sig dragbilen i fallet.

För smala körfält

För långtradarna är de mycket smala körfälten - endast 2,60 m breda - ett stort problem.

Minsta lilla incident som kräver bromsning eller att föraren styr undan är en potentiell döds-olycka eftersom marginalerna är så oerhört små.

Enligt polisens statistik har sedan 2001 fram till nu 165 olyckor inträffat på Centralbron, tre till fem personer har dödats och närmare 50 skadats. Senaste dödsolyckan inträffade 16 mars då en voltande bil kom flygande in i en mötande personbils vindruta. Föraren dödades omedelbart.

Tidigast årsskiftet 2004/05 kan den planerade ombyggnaden av Centralbron påbörjas, men ännu är inga beslut fattade. Frågan är hur många till som hinner dödas och skadas.

Sven-Anders Eriksson