Bli dansare och få tidig pension

Det varierar kraftigt hur länge du måste jobba

NYHETER

Varannan svensk måste jobba till 79 års ålder.

Annars är dagens välfärd ett minne blott om 25 år.

Men för detta krävs att dagens generation tänker om.

I dag är vår faktiska pensionsålder 58 år.

Foto: LESLEY LESLIE-SPINKS
PENSION VID 44 Balettdansare kan gå i pension med full ersättning när de fyller 44 år.

Det är utredningen Senior 2005 som föreslår den drastiska höjningen av pensionsåldern.

I dag varierar pensionsvillkoren mycket starkt mellan olika yrkesgrupper.

Våra riksdagsledamöter har ett mycket förmånligt avtal. De kan gå i pension vid 50 års ålder, förutsatt att de suttit tolv år i riksdagen, och har då inkomstgaranti fram till 65 års ålder.

30 000 i månaden

För första året är denna inkomstgaranti 36 000 kronor i månaden och för de 14 därpå följande åren 29 700 kronor per månad.

- Detta samordnas sedan med eventuella andra inkomster, lön eller arvoden, säger Eva Lager, pensionshandläggare på riksdagens förvaltningskontor.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har rätt att gå vid 60 års ålder medan hennes tjänstemän i LO-borgen måste knega på tills de blir 65.

Wanjas efterträdare får finna sig i att jobba till 62 eftersom LO 2001 höjde pensionsåldern för ombudsmännen.

I de statliga bolagen är den gängse pensionsåldern 60 år för toppcheferna.

I det privata näringslivet är 60 år en vanlig pensionsgräns.

7 miljoner om året

Men Volvos koncernchef Leif Johansson sitter i en guldsits. Om knappt tre år fyller han 55 och har rätt att gå i pension med 70 procent av lönen fram till dess att han fyller 65.

Det skulle ge honom en pensionärsårslön på i runda slängar sju miljoner kronor.

Exempel på pensionsålder

Läs också:

Leif-Åke Josefsson