Svenska EU-fifflet växer

Handlingar förfalskas och bokföringen missköts

NYHETER

Det svenska fifflet med EU-bidrag ökar kraftigt. Det handlar bland annat om förfalskade handlingar och oriktig bokföring.

Förra året fuskades det för över 30 miljoner kronor.

Sverige fick förra året drygt 9 miljarder kronor i EU-stöd.

Det blir allt vanligare i Sverige att det fuskas med stödet. Mellan år 2000 och 2002 ökade antalet rapporterade fall med 65 procent - från 65 till 107.

Ny rapport

Det visar en kommande rapport från Ekobrottsmyndigheten som Dagens Nyheter tagit del av.

I statistiken ingår både avsiktligt fusk och slarv.

Vad den kraftiga ökningen beror på vet man inte säkert.

Upptäcks lätt nu

Men enligt Elisabeth Pihlgren, avdelningsdirektör på Ekobrottsmyndigheten, kan det ha samband med att Sverige håller på att avsluta den förra stödperioden, som löpte mellan 1995 och 1999.

- Det är lättare att hitta fel när man gör slutrevisioner, eftersom man då ser över allt en gång till, säger hon till DN.

Det totala fusket och slarvet som upptäcks mellan 2000 och 2002 uppgår till drygt 93 miljoner kronor.

Gunnar Svensson