Muthärvan inom Systembolaget växer

Ytterligare två personer får offentlig försvarare

NYHETER

Den misstänkta muthärvan inom Systembolaget växer. Inom kort kommer ytterligare personer att få offentliga försvarare i den fortsatta förundersökningen.

Redan förra veckan stod det klart att så många som 25 personer kan vara inblandade i den muthärva inom Systembolaget som började rullas upp i början av året. Av dem är 24 butikschefer eller anställda inom Systembolaget. I samtliga fall utom ett misstänks grovt mutbrott. En är leverantör och misstänks för bestickning.

Sedan dess har chefsåklagare Ewa Nyhult som håller i förundersökningen begärt att ytterligare två anställda inom Systembolaget ska få offentlig försvarare. Och fler är på gång:

– Med största sannolikhet kommer jag att begära fler sådana förordnanden inom den närmaste tiden. Hur många det blir får framtiden utvisa, säger Nyhult till TT.

Många sidor

Det faktum att en offentlig försvarare förordnas för en misstänkt person behöver inte betyda att personen i fråga i slutänden åtalas. Men muthärvan ser ut att växa rejält jämfört med läget i början av året.

Systembolaget har tidigare anmält sju av sina butikschefer och tre leverantörer till åklagaren. Butikscheferna hade tagit in produkter i sortimentet i strid med företagets regler och på det sättet gynnat vissa leverantörer. De hade köpt in varor trots att kunderna inte frågat efter dem och exponerat dem på ett sätt som gynnade leverantörerna.

För att det ska vara fråga om mutbrott måste butikscheferna eller andra inom Systembolaget ha tagit emot eller erbjudits ersättning av leverantörerna.

Att muthärvan sväller rejält visas också av diarieföringen hos Riksenheten mot korruption, vilket tidningen Dagens Industri uppmärksammat. Hela 93 diarieblad har lagts upp i ärendet.

Hur många personer som är misstänkta går inte att utläsa av antalet diarieblad, påpekar Nyhult:

– Vi har inte 93 misstänkta personer. Men diariet visar att utredningen sväller, det får man säga.

Förtegen

I övrigt är Nyhult mycket förtegen om vilka slag av uppgifter man har i undersökningen och hur de kan tolkas:

– Jag kommenterar inte vilken information vi har som ligger till grund för olika brottsmisstankar. Vi är mitt uppe i en mycket aktiv del av utredningen där vi hör personer som delges misstanke om brott, säger hon.

Även inom Systembolaget räknar man sedan en tid med att muthärvan kommer att växa. I torsdags i förra veckan gick Systembolagschefen Anitra Steen ut med ett internt e-brev till de anställda. I det bad hon alla inom företaget som delgivits misstanke om brott att tills vidare hålla sig borta från jobbet.

Enligt uppgift till TT på tisdagen hade då ännu ingen följt Steens uppmaning. De sju butikschefer som Systembolaget anmält till åklagaren har redan tidigare lämnat företaget, de flesta genom avsked.

Nils Odén/TT