Tuppar sparar spermier till rätta hönan

Forskare: De har ett väldigt sofistikerat sexuellt beteende

NYHETER

Tuppen har ett mer sofistikerat och komplext sexuellt beteende än de flesta av oss anar.

Den har förmågan att reglera mängden spermier beroende på om den ofta parar sig med samma "promiskuösa" höna, eller om den möter en särskilt produktiv höna som lägger fler ägg.

Det är en slutsatserna i en svensk-brittisk forskarstudie som presenteras i senaste numret av vetenskapstidskriften Nature.

I djurvärlden är det vanligt att en hona parar sig med flera hanar under den reproduktiva perioden. Då uppstår hård konkurrens om vilken av hanarnas spermier som ska befrukta honans ägg.

I det läget ökar hanarna normalt mängden spermier som överförs till honan, men tuppar är nödgade att hushålla med sina, eftersom spermieresurserna är begränsade.

Forskargruppen har valt att studera höns eftersom de är "promiskuösa", det vill säga parar sig med flera tuppar.

Hushållar med sperma

Studien visar, för första gången, att tuppar är mycket flexibla och faktiskt kan hushålla med sina spermietillgångar, i väntan på den "rätta".

Tupparna har en förmåga att reglera spermiemängden utifrån hur hård konkurrensen är med andra tuppar, hur mycket spermier han redan överfört till hönan och hur produktiv hönan är.

- Tuppar har ett väldigt sofistikerat sexuellt beteende, säger Hanne Lövlie, doktorand vid Stockholms universitet, till TT.

När en tupp möter hård konkurrens om samma hona, kan han vara frikostigare med spermier för att öka chanserna att bli den som befruktar ägget.

Å andra sidan kan en tupp som ofta parar sig med samma höna hushålla med krafterna och successivt minska mängden spermier. Då har tuppen krafter kvar vid mötet med en ny spännande hona och kan då öka spermiemängden för att ha större chans att föra sina gener vidare.

Komplext kärleksliv

- Tuppar är mer intresserade av att para sig med reproduktiva hönor, de med större kammar, som lägger flera ägg, säger Hanne Lövlie.

Resultaten antyder enligt Lövlie också att honlig promiskuitet, i varje fall hos höns, är en avgörande faktor för att förstå hur sofistikerade hanliga beteenden har utvecklats.

Studien visar enligt forskarna hur komplext tupparnas sexualliv är.

- Vi visar att samma art, i det här fallet tuppen, förmår att ta hänsyn till många olika faktorer i samband med parningen.

P O Lindström/TT