2 000 poliser kan ta över Finlandsfärja

NYHETER

2 000 poliser på en Finlandsfärja.

Det kan bli verklighet när regeringen arrangerar en konferens om folkmord i januari.

- Någonstans måste de ju bo. Vi förhandlar med både Viking line och Silja line, säger polismästare Anders Vangstad.

blir polishotell? Stockholmspolisen förhandlar nu med både Silja line och Viking line om att inkvartera 2 000 poliser under regeringens konferens om folkmord i januari.

Den 26-28 januari arrangerar regeringen en internationell konferens om folkmord i Stockholm.

Statsminister Göran Persson har bjudit in företrädare för ett 60-tal regeringar.

Ännu har varken George Bush eller Tony Blair lämnat besked - men statsrådsberedningen räknar med att många betydelsefulla personer kommer.

Begär förstärkning

Stockholmspolisen har redan börjat planeringen inför mötet. I en skrivelse till Rikspolisstyrelsen begärs förstärkning på 500 poliser från övriga landet.

- Det betyder att vi kan bli 2 000 totalt. Men först när vi vet vilka som kommer till konferensen kan vi besluta hur många poliser som behövs, säger Mats Vangstad.

Demonstranter i garage

Polisen tittar nu på möjligheten att hyra en Finlandsfärja för att inkvartera polismännen.

- Det är en möjlig utväg, men inget är klart ännu. Alternativen ska vägas mot varandra.

Vad kostar det att hyra en Finlandsfärja?

- Det är det vi hoppas få reda på nu. Vi förhandlar med både Silja line och Viking line.

Dessutom förbereder polisen en utrymning av sina garage i Flemingsberg och Västberga.

Där ska gripna demonstranter förvaras under mötet.

En uppgiftslämnare berättar för Aftonbladet att demonstranterna ska inhysas i stålburar - men den beskrivningen köper inte Anders Vangstad.

- Burar låter lite missvisande. Det handlar snarare om någon sorts byggnadsställningar. Men inget är bestämt ännu.

Hans Österman