Spionmisstänkta friades idag

Utredningen läggs ner

NYHETER

De två männen reste in i Sverige med statstjänstemannapass från ett annat land.

Här misstänks de ha spionerat på landsmän på flykt.

Men åklagaren bedömer inte att de gjorde detta i hemlighet – och tvingas lägga ned förundersökningen.

De två männen reste i slutet av oktober till Sverige från ett utomeuropeiskt land. De tog sig in i landet med pass som visade att de var statstjänstemän i hemlandet.

Polisen är övertygad om att de var här för att spionera på landsmän som flytt, erfar aftonbladet.se. Männen har inte haft diplomatisk status och i måndags kunde chefsåklagare Tomas Lindstrand besluta att anhålla männen i deras frånvaro.

Sent samma kväll greps de två männen i Stockholmsområdet. Misstanken var rubricerad som olovlig underrättelseverksamhet. Efter de första förhören beslutade Tomas Lindstrand dock att det inte går att styrka brott och han kommer att lägga ned förundersökningen. Till aftonbladet.se säger han i eftermiddag att lagtexten gör det omöjligt att åtala dem – eftersom det krävs att en misstänkt har ”agerat hemligen eller svikligen”.

– Jag kan inte styrka att de varit tillräckligt hemlighetsfulla eller svikliga för att de ska ha gjort sig skyldiga till olovlig underrättelseverksamhet, säger han.

– De har agerat relativt öppen och inte i tillräcklig lönndom.

I vanligt tal brukar brottet de två männen misstänktes för kallas flyktingspionage. Vid den internationella åklagarkammaren är man i dag kritisk till att det är så svårt att åtala någon för detta.

– Lagtexten är väldigt gammal och skrev när vi inte hade flyktingar i Sverige. Det finns därför inget brott som heter flyktingspionage och därför brukar vi använda den här paragrafen, säger Tomas Lindstrand.

Utgör det ett problem för er?

– Ja, det vore inte fel att ha en brottsrubricering som heter flyktingspionage. Då skulle man i klartext säga vad det handlar om.

Aftonbladet.se var tidigare i dag i kontakt med männens advokater. Den ene mannens advokat Bengt Söderström sa att hans klient nekade till brott. De båda advokaterna är nu belagda med yppandeförbud och får inte kommentera de tidigare misstankarna.

De två männen kommer att hållas kvar i förvar. På lördag kommer de sannolikt att förvisas från Sverige.

Tidigare artiklar

Lagtexten

Här är lagtexten för brottsrubriceringen "olovlig underrättelseverksamhet". Ur brottsbalkens 19 kapitel, paragraf 10:

Mattias Lundell, Fredrik Rundkvist