Konfirmationslärarens hemsida blev fall för EU:s domstol

– men nu bollas fallet tillbaka till Sverige

NYHETER

EU:s domstol bollar tillbaka ett fall som rör yttranderätt på internet till Sverige.

Det gäller en svensk konfirmationslärare som bötfälldes för att ha haft uppgifter om kyrkans personal på sin hemsida.

Hennes agerande omfattas visserligen av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter. Men det är svenska domstolars sak att avgöra var gränsen för grundläggande yttrandefrihet går, säger EU:s domstol i Luxemburg i en dom, ett så kallat förhandsutlåtande, som offentliggjordes på torsdagen.

Läraren gjorde sin hemsida 1998, bland annat för att informera sina elever om kyrkans personal. Där fanns uppgifter om både henne och 18 av hennes arbetskamrater. Där fanns också telefonnummer och mer skämtsamma inslag som att vaktmästaren var deltidssjukskriven efter att ha vrickat foten.

Efter missnöjda påpekanden drog läraren tillbaka hemsidan och polisanmälde sig själv. Det ledde till att hon dömdes till 4000 kronor i böter för brott mot den svenska personuppgiftslagen (PUL). Domen överklagades till Göta hovrätt, som i sin tur vände sig till EU:s domstol för vägledning. Orsaken är att PUL bygger på ett EU-direktiv från 1995.

EU:s domstol konstaterar att kvinnans hemsida omfattas av den ''automatiserade behandling av personuppgifter'' som direktivet talar om.

Därmed går domen emot det yttrande som dess generaladvokat Antonio Tizzano kom med förra året. Han menade då att kvinnans hemsida inte omfattades av direktivet, eftersom hennes verksamhet inte har ekonomiskt vinstsyfte.

Fallet anses ha stor principiell betydelse för hur PUL ska tolkas. EU:s domstol gör dock inget försök till avvägning mellan skydd för personuppgifter och yttrandefrihet. Det anses vara en uppgift för nationella domstolar.

- Det är en ynkedom från EU att man hänskjuter det här till den nationella rätten. Vad ska vi ha EU och EU-direktiv till om de inte kan ta ställning utan skickar det här vidare hem igen, säger Bodil Lindqvist till TT.

Det är hon som dömdes i Eksjö tingsrätt för brott mot personuppgiftslagen (PUL).

- Nu är det fem år sedan det här så kallade brottet begicks. Och det här har kostat Sverige nästan en miljon kronor. Det är sjukt.

- Men nu får vi väl hoppas att sunda förnuftet får tala i hovrätten. Så var det ju inte i tingsrätten, säger hon.

Att den hemsida hon gjorde för en församling i Svenska kyrkan skulle få sådana följder kunde hon inte drömma om. Uppståndelsen kring hemsidan har fått stora personliga konsekvenser för Bodil Lindqvist.

Kyrkopolitikerna i den småländska församling där hon jobbade stängde av henne från konfirmandundervisningen när det blev diskussion kring uppgifterna på hemsidan. Hon hade gjort en presentation av församlingens personal och förtroendevalda. Där fanns bland annat en uppgift om att en kyrkvaktmästare hade brutit foten.

- Kyrkopolitikerna skrev ett brev till samtliga konfirmander och beskrev det jag hade gjort som kriminellt. När jag fick se brevet gick jag till polisen och sade att nu får ni utreda om jag är kriminell.

- Det blev ryktesspridning i den lilla byn om att jag var kriminell. Vi fick anonyma brev och det var jättetufft.

Familjen kände att man inte kunde leva kvar i byn utan flyttade till Göteborgsområdet.

- Annars hade vi bott kvar där fortfarande. Men det gick inte när barnen till och med började fara illa på skolan, säger Bodil Lindqvist.

I dag arbetar hon i en kyrklig församling i Mölndal och gör bland annat församlingens hemsida.

Peter Wallberg/TT