Miljögifter i Margot Wallströms kropp

EU-kommissionären vill väcka debatt med sitt blodprov

NYHETER

BRYSSEL

EU:s miljökommissionär Margot Wallström har låtit testa sitt blod.

Blodet innehöll det giftiga bekämpningsmedlet DDT, som förbjöds för 25 år sedan.

Foto: AP
vill väcka debatt Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström lät analysera sitt blod. 28 olika kemikalier hittade laboratoriet.

Blodtestet är ett led i Wallströms försök att skapa opinion för sitt kontroversiella förslag till en europeisk kemikalielagstiftning.

I somras skickade hon in 40 milliliter av sitt blod till Lancasteruniversitetet i Storbritannien. Där letade man efter 77 olika kemikalier. 28 av dem hittades i Wallströms blod.

Det handlar bland annat om kemikalier som används i flamskyddsmedel i till exempel soffor och gardiner. Även substanser från gruppen PCB, som används i plaster, fanns i blodet. De lagras i människokroppen framförallt genom maten, speciellt fisk. Också kemikalier från bekämpningsmedel upptäcktes, till exempel DDT som förbjöds 1978.

Mår bra

Även om Wallström på sin presskonferens försäkrade att hon mådde bra, ansåg toxikologen Vyvyan Howard från universitet i Liverpool att det finns anledning att oroas över kemikalier som lagras i människan.

- Alla går omkring med en sådan här cocktail (av kemikalier) i kroppen, säger han.

Att kemikalierna är giftiga har kunnat bevisas genom djurförsök. DDT kan påverka nervsystemet. Höga doser av PCB kan till exempel ha betydelse för möjligheten att få barn och för immunsystemet. Men, påpekar Howard, det är oklart hur de doser och de sammansättningar som lagras i kroppen påverkar människans hälsa.

Bröstmjölk

Sannolikt skulle Wallström ha haft ännu högre halter av de upptäckta kemikalierna i blodet, om hon inte haft två barn som hon ammade när de var små. Forskning visar att PCB förs över via bröstmjölken.

- Men jag skulle aldrig argumentera för att inte amma. Det har andra positiva effekter, säger Wallström.

Hon påpekar att de ämnen som hittats i henne, kemikalier som inte bryts ned utan lagras länge, omfattas av hennes förslag till kemikalielag. Wallström kräver bland annat att industrin måste ha tillstånd för att använda dessa substanser i olika produkter.

Vill kräva bevis

Hennes förslag går ut på att kemikalietillverkarna måste kunna bevisa att deras användning av olika ämnen inte utsätter människor för hälsorisker. Industrin måste registrera och lämna in uppgifter på omkring 30000 kemikalier till en framtida kemikaliemyndighet. För de allra farligaste ämnen kommer omfattande tester att krävas.

Industrin har protesterat kraftigt mot förslaget och varnat för kostnaderna och för att jobb går förlorade.

Peter Wallberg/TT