Ingen större besparing med ny elleverantör

Valfriheten inte mycket värd

1 av 2
FÖRDUBBLAT PRIS När elmarknaden avreglerades 1996 förutspådde många att konkurrensen skulle ge lägre elpriser. Och det faktiska elpriset sjönk något - men samtidigt ökade skatterna markant. För konsumenterna är elkostnaden i dag nästan dubbelt så hög som för tio år sedan.
NYHETER

Elbolagen skor sig på de höga elpriserna.

För konsumenterna finns det inte mycket att göra.

En av få åtgärder är att byta elleverantör - men effekten är mindre än många tror.

Många privata elkunder lever i förhoppningen att deras skyhöga elräkning kan krympa om de byter leverantör.

Så blir det sällan.

Tvärtom är prisskillnaderna ofta små.

Skiljer ca 2 000 kr

För en villaägare som förbrukar 20 000 kilowatttimmar per år skiljer det 2 070 kronor mellan den dyraste och den billigaste leverantören.

Många besvikna villaägare har kontaktat Konsumentverket.

- Många tycker att de betalar alldeles för mycket, säger Sylvia Lindell, verkets elexpert.

För den som bor i lägenhet är det knappt värt besväret att byta.

Trots det uppmanar Sylvia Lindell lägenhetskunderna att vara mer aktiva.

Många lägenhetsinnehavare har inte valt mellan rörligt eller fast pris, utan betalar ofta det dyrare tillsvidarepriset.

De är dessutom ofta kunder hos något av de tre stora bolagen Vattenfall, Fortum eller Sydkraft, som inte gjort sig kända för att ha låga priser.

- Det vore intressant att se om de kunde påverka marknaden genom att agera tillsammans, säger Sylvia Lindell.

Priset är låst

En förklaring till att inte ens ett byte av leverantör alltid ger så stora effekter är att merparten av elkostnaden är låst på förhand.

Förutom nätkostnaden är även energiskatten oberoende av konsumentens val.

Därtill kommer mervärdesskatten, momsen, som beräknas utifrån slutsumman och inte heller går att påverka.

Jonas Lindgren