Åtal för dataintrång väntar nyfikna poliser

Sökte information om misstänkte 24-åringen

NYHETER

MALMÖ

Hittills är sju poliser i Stockholm misstänkta för att olovligen ha sökt i dataregistren i utredningen om mordet på Anna Lindh.

Chefsåklagare Christer Ekelund har inlett förundersökning om dataintrång i de sju fallen.

-Men högen av ärenden växer på mitt bord, säger han.

Det är Rikspolisstyrelsen (RPS) som beslutat att göra en rikstäckande kontroll av vilka polismän som varit inne i dataregistren för att söka uppgifter om den nu mordmisstänkte 24-åringen och den 35-åring som friats i utredningen.

Arbetet pågår med att sålla bland poliserna för att vaska fram dem som obehörigen varit inne i registren av nyfikenhet.

Riskerar åtal

Endast den polisman som arbetar med utredningen och behöver uppgifterna i tjänsten har rätt att söka i informationssystemen. Övriga riskerar åtal.

-Det är första gången man gör en sådan här stor kontroll. Vid minsta tveksamhet går ärendena vidare till åklagare, säger Ekelu nd.

Kontrollen visar, enligt siffror från RPS, att 266 poliser gjort sökningar på 35-åringen och 49 poliser har visat intresse för 24-åringen.

Under utredningen har kritik förts fram, inte minst från rikspolischefen Sten Heckscher, mot påstådda betalda polisläckor till medierna från den sekretesskyddade mordutredningen.

Innan granskningen drogs i gång kontaktade Heckscher justitiekansler Göran Lambertz för att förankra den. Frågan var om kontrollen kunde uppfattas som ett förtäckt forskande efter källor till medierna.

Godkänt

- Det är på gränsen. Det kan bli så. Det är ett tassande i kanten av vad man kan tillåta sig. Det gäller att hålla sig strikt till det man är ute efter, säger JK Göran Lambertz.

Han godkände kontrollen under förutsättning att RPS stannar vid att undersöka vilka som olovligen varit inne i registren och inte forskar vidare efter tänkbara uppgiftslämnare. Enligt grundlagen är det förbjudet att efterforska vem som lämnat uppgifter till medier.

RPS har förnekat att syftet är att efterforska källor och förklarat att sådana här kontroller görs ibland för att se till att registren används på rätt sätt.

TT