Misstänkta i härvan går hemma med full lön

NYHETER

27 personer är redan delgivna misstanke om grov muta. De flesta är butikschefer.

En vin- och spritleverantör är också delgiven misstanke för bestickning.

Många ser speciellt allvarligt på dessa mutbrott, eftersom de skett på ett statligt ägt företag med monopol på vin- och sprithandel.

- De 27 misstänkta har förhörts och ska höras eftersom det ser lite olika ut, säger chefsåklagare Ewa Nyhult.

Fler försvarare

- Sannolikt kommer jag att gå in med beställning av ytterligare offentliga försvarare därför att det finns flera personer som är skäligen misstänkta.

- Vilka de är och var de finns går jag inte in på.

När muthärvans omfattning blev känd fick samtliga anställda på Systembolaget ett brev från vd Anit-ra Steen:

93 i Systemhärvan

"...vår bedömning är att den som har delgivits misstanke om brott har svårt för att fullgöra sin yrkesroll. Det är därför bäst att både för de berörda, deras medarbetare, kollegor och hela företaget att kontakta närmaste chef och stanna hemma med lön tills klarhet nåtts".

De 27 är i dag hemma. Och fler blir det.

93 personer är i dag diarieförda hos polisen i Systemhärvan.

Fakta: Mutor

Petter Ovander, Lennart Håård