”Vi agerade så fort vi hade bevis”

Systembolagets vd Anitra Steen talar ut om mutskandalen

NYHETER

För fyra år sedan tillträdde Anitra Steen posten som vd för Systembolaget.

– Ganska snart efter det att jag började så började jag höra rykten om den här typen av händelser, säger hon.

Kort efter tillträdandet började hon få anonyma brev från personer i företaget som berättade om mutade medarbetare.

Redan hösten 1999 polisanmäldes en leverantör som skickat varuprover till ett antal butikschefer. Utredningen om misstänkt bestickningsbrott lades senare ner.

Nio avskedades

I slutet av december förra året fick bolagsledningen tillgång till dokument som tydde på anställda på Systembolaget tog emot mutor. Nio butikschefer avskedades och sju polisanmäldes.

– Så fort vi hade bevis och underlag för att kunna belägga att det faktiskt förekom den här typen av överenskommelser eller transaktioner så agerade vi, säger Anitra Steen.

Hur har det kunnat bli så här?

– Jag har svårt att förklara det. Vi har en policy som klart talar om hur umgänget mellan oss och våra leverantörer ska gå till. Det är väl känt för alla i vår organisation att det är viktigt att vi arbetar på ett märkesneutralt sätt. Det är en grund för att EU accepterat monopolet på grund av folkhälsoskäl.

”Har missbrukat ett förtroende”

– Det här är ett antal enskilda individer som har missbrukat ett förtroende och äventyrat hela företagets existens på det sättet.

Har du själv erbjudits mutor?

– Nej det har jag inte. Och jag tror att en grund för detta är att det är väl känt för våra leverantörer att vi inte tar emot den här typen av gåvor eller varuprover.

Men ändå har det ju förekommit i ganska stor omfattning - hur förklarar man det?

– Det kanske är en fråga du ska ställa till våra leverantörer. Det är oerhört viktigt att även leverantörerna funderar på hur man ska återupprätta förtroendet.

Vad tänker du göra åt det här nu?

– Vi har förstått att den här utredningen kommer att omfatta fler personer än de här sju personerna som vi anmälde och de tre leverantörer som vi polisanmälde.

– Nu jobbar vi med de juridiska frågorna: hur ska hantera relationerna till de leverantörer som eventuellt kan komma att fällas för bestickning? Och en annan juridisk fråga gäller hur vi ska hantera den arbetsrättsliga frågan kring det här.

– Och det tredje är att rena företaget från den här sortens aktiviteter. Vi har redan tydliggjort och förstärkt vår leverantörspolicy.

Fakta: Mutor

Fredrik Rundkvist