Sverige riskerar bli utan vaccin

NYHETER

Sverige är sämst på att vaccinera riskgrupperna.

Dessutom riskerar vi att stå utan vaccin om en stor influensaepidemi drar i gång.

I ett värsta scenario kan över 15 000 svenskar dö.

Så gott som alla smittskyddsläkare tror att vi kommer att drabbas av en världsomfattande influensavåg, en så kallad pandemi. När det sker är omöjligt att förutse.

Just nu är beredskapen noll.

Sjukvården skulle troligen bryta samman. Brist på vaccin och vårdplatser innebär att många skulle stå utan hjälp. Enligt Socialstyrelsen skulle cirka 3,5 miljoner svenskar insjukna. Av dem skulle 600 000 behöva läggas in på sjukhus och 30 000 behöva akutvård.

Tar fram krisplan

Socialstyrelsen arbetar nu med att ta fram en plan för en eventuell pandemi.

- Redan nu står det klart att behovet av vårdplatser blir svårt att klara, säger Peet Tüll, chef för smittskyddsenheten, till Dagens Medicin.

Sverige köper in allt influensavaccin och måste lita på att utländska läkemedelsbolag låter oss köpa så mycket som vi behöver.

Caroline Hougner