Farliga droger säljs lagligt på nätet

Besläktade med narkotika – många drabbas av kramper och medvetslöshet

NYHETER

MALMÖ

Drogerna är nära besläktade med LSD, amfetamin eller ecstasy. De säljs lagligt via svenska nätsidor eftersom myndigheterna hela tiden ligger steget efter. Giftinformationscentralen får ofta samtal om personer som drabbats av allvarliga förgiftningar efter att ha stoppat i sig av de syntetiska preparaten.

- Det handlar unga som velat testa något nytt och det handlar om etablerade missbrukare. Vi får mellan 20 och 50 samtal om året där personer fått svåra kramper och blivit medvetslösa, säger apotekare Peter Hultén på Giftinformationscentralen.

Varje vecka får Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) in beslagtagna preparat som efter analys visar sig vara helt lagliga droger med samma effekt som narkotika. En mycket liten kemisk förändring gör att drogen inte platsar på listan över narkotikaklassade preparat.

Recept på internet

Vanligast är ombyggda varianter av amfetamin, förklarar Anna Stenfeldt Hennings som är forensisk kemist på SKL.

- Det är som att bygga lego - man byter en grön bit mot en gul. Man behöver inte vara speciellt duktig kemist och recepten finns på internet, säger hon till TT.

Det är framförallt två lagar som ska sätta stopp för handeln med farliga droger i Sverige: narkotikalagen och lagen om hälsofarliga varor.

Den senare kom till för några år sedan och har gjort det möjligt att snabbt förbjuda försäljning av de kemiskt förändrade preparaten. Att få en substans narkotikaklassad är en omständlig procedur som kräver omfattande utredning och beslut av regeringen.

På Folkhälsoinstitutets lista över hälsofarliga varor finns just nu fem olika substanser. Den som tillverkar, säljer eller innehar preparaten riskerar upp till ett års fängelse - men bara ett fåtal fall har prövats av domstol. Att använda drogen är däremot inte olagligt.

Nya varianter

Och rättsväsendets dilemma är att så fort en ny drog hamnat på listan över hälsofarliga varor försvinner den också från marknaden. När sedan nya varianter dyker upp är myndigheterna tillbaka på ruta ett.

Dagens drogtilllverkning är delvis ett resultat av två böcker skrivna av amerikanen Alexander Shulgin. I böckerna finns recept på flera hundra syntetiska substanser med ingående självupplevda beskrivningar av preparatens effekt.

- Många av de substanser som vi ser på marknaden i dag härrör från böckerna. På EU-nivå gissar man vilka substanser som ska komma härnäst, men att klassificera alla som finns i böckerna är nog ogörligt , säger Kajsa Mickelsson, utredare på Folkhälsoinstitutet.

Anna Nyberg/TT