Droger säljs - helt lagligt

Unga lockas köpa droger på svenska sajter

NYHETER

På svenska sajter säljs droger i dödliga doser.

Helt lagligt.

- Vi skulle kunna ha en hel avdelning som jobbade med det här, säger Torbjörn Nilsson, kriminalinspektör på spanings- och narkotikaroteln, Stockholm.

Foto: HANNA TELEMAN
FÖRLORADE SIN SON I början av hösten köpte Henrik, 23, drogen DXM från en svensk sajt på internet. Det blev hans död. "Det kom som en chock, även om jag visste att han höll på", berättar hans mamma Marie. Redan som 15-åring beställde Henrik svampar på internet. "Knarkarkvartarna syns, då vet man var de håller hus. Men på nätet är man osynlig", säger Marie.

Henrik, 23, dog när han prövade drogen DXM som han köpt på internet.

Den drogen fanns på en svensk sajt som drivs av en man i 35-årsåldern. Efter dödsfallet plockades DXM bort.

Men kvar finns fler droger som av vissa bedöms som farligare är DXM. Ändå är de lagliga.

- I Sverige är lagen väldigt precis och det tycker jag att den ska vara. Men det innebär att den säger att just den drogen är olaglig. I till exempel Norge säger lagen att den drogen och droger som liknar den är olagliga, säger Torbjörn Nilsson.

Svårt komma åt

Rättsväsendets dilemma är att så fort en ny drog hamnat på listan över hälsofarliga varor försvinner den också från marknaden. När sedan nya varianter dyker upp är myndigheterna tillbaka på ruta ett.

Så länge en farlig drog inte är klassad som narkotika eller hälsofarlig vara har polis och åklagare svårt att agera. Men det går att komma åt profitörerna genom att ta till andra brottsrubriceringar, enligt chefsåklagare Astrid Eklund hos riksåklagaren.

- En som säljer en drog med farliga egenskaper kan dömas för brott som exempelvis vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller framkallande av fara för annan, säger hon till TT.

Sajterna väcker oro i många led.

- Det här är förskräckligt. Man måste kunna ta ner de svenska sajterna som säljer droger. De hör inte hemma i det svenska samhället. En svensk sajt kan också ge köparen en sorts trygghet, att det inte är farligt, säger Kaj Knudsen, överläkare och drogexpert på Sahlgrenska i Göteborg.

Risk för överdos

Många som köper "nätdroger" vet inte hur stor dos de "ska" ta. Risken för överdos är därför mycket stor.

En del av de droger som finns på den svenska sajten är så kallade tryptaminer. Vi vill ej namnge dem, utan kallar dem A och B.

Ingen av dem är i dag narkotikaklassad.

- Vi har gjort ett beslag av A i Sverige. Det här är faktiskt en ny drog vi tagit upp. I USA har man haft stora problem, säger Steve Alm, rättsmedicinsk analytiker på Rikskriminalen.

Svårt att stoppa

På Giftinformationscentralen har man den senaste tiden fått förfrågningar om den här typen av droger.

Det har rapporterats om medvetslöshet och kramper som resultat av intagandet.

Knarkliberaler varnar – DXM är för farligt

Alexandra Forslund