IAEA: Iran har producerat plutonium

NYHETER

FN:s Internationella atomenergiorgan IAEA skriver i en hemlig rapport att Iran medgett att man producerat en liten mängd plutonium, ett material som kan användas vid framställningen av atombomber.

I motsats till den iranska regeringens tidigare förnekanden, uppger IAEA, att Iran "också medgett att man genomfört ett begränsat antal tester med små mängder (anrikat uran) i Teheran 1999 och 2002".

I IAEA-rapporten framkommer också att Iran har hemlighållit etableringen av en fabrik för anrikning av uran.

IAEA har emellertid inte funnit några tecken på att Iran har något hemligt program för att utveckla atomvapen.

- Iran har under en längre period gjort sig skyldig till flera brott mot internationella atomsäkerhetsregler, men har visat ökat samarbete med FN:s inspektörer, enligt IAEA.

TT-Reuters