Det är viktigaste frågan i EU

Svenska folket säger sitt

NYHETER

En gemensam asyl- och invandringspolitik är den viktigaste frågan i framtidens EU-samarbete.

I alla fall om man får tro svensken.

- Det är en fråga vi har drivit i regeringssamarbetet, säger utrikesminister Laila Freivalds.

I en omröstning på nätet kan svenska folket säga sitt om vilka frågor statsministern bör ta upp i EU.

Allra viktigast anser svensken att en gemensam asyl- och invandringspolitik är.

På andra plats kom på tisdagseftermiddagen att offentlighetsprincipen bör gälla inom EU följt av att öppenheten måste vara total, förändring av jordbrukspolitiken, ökad öppenhet och på sjätte plats att EU:s jordbruksstöd måste minska.

- Det är frågor vi har drivit i regeringssamarbete. Det är roligt att det uppmärksammas så här, säger Laila Freivalds.

Jämställdhet inte så viktigt

Omröstningen är en del av EU-stafetten, en kampanj som turnerar landet runt för att göra människor i gemen mer uppmärksamma på de förändringar som EU står inför.

På kampanjens hemsida kan vem som helst lägga till ett förslag på vad som bör debatteras inom EU. Alla får sedan rösta på vad som är viktigast och de sex förslag som får flest röster lämnas sedan med jämna mellanrum över till regeringen så att de kan ta del av vad svenska folket tycker.

Några ämnen som inte lyckats ta sig in på topp-sex är miljö, jämställdhet och polissamarbete.

- Det är förvånande att de inte kommer högre upp, säger Freivalds.

Lämnas över till Freivalds

Att så många som tre av sex placeringar rör öppenheten inom EU förvånar henne däremot inte.

- Vi kolliderade med den slutna EU-politiken i början och har tagit en offensiv ställning mot den. Vi har kommit förvånande långt, nu jobbar vi för att öppenheten även ska gälla domstolar, säger hon.

Stafetten nådde Stockholm den 10 november. Den 19 november kommer Laila Freivalds få de aktuella resultaten från omröstningen överlämnade till sig.

Åsa Asplid

ARTIKELN HANDLAR OM