"Mer än 20 000 irakier dog under kriget"

NYHETER

LONDON

Kriget i Irak har krävt långt över 20 000 irakiers liv, bedömer en internationell läkargrupp. Även efter det att kriget förklarades vara över har antalet offer fortsatt att stiga. Samtidigt försämras hälsoläget mer och mer.

Organisationen Internationella läkare för förhindrande av kärnvapenkrig (IPPNW) slår larm med en rapport som offentliggjordes i London på tisdagen. IPPNW beräknar att mellan 7 800 och 9 600 civila irakier miste livet under kriget. Antalet stupade irakiska soldater uppskattas till mellan 13 500 och 45 000.

Hälsoläget var mycket dåligt redan före kriget, i synnerhet gällde detta barnen. Med kriget har situationen förvärrats ytterligare. Framför allt har de allra svagaste drabbats, påpekas det i rapporten.

Ingen hjälp

Genom att lag och ordning har brutit samman efter kriget har enligt rapporten de irakiska hälsovårdsinrättningarna blivit ur stånd att ge befolkningen den hjälp som behövs, konstaterar läkargruppen.

"Fattigdom, undernäring, vattenbrist och otillräcklig medicinsk omvårdnad tär på den irakiska befolkningens hälsa", varnar rapportförfattarna.

Irakierna kommer att lida av både fysiska och psykiska sjukdomar "i åratal, kanske generationer", heter det i en annan rapport sammanställd av en brittisk hjälporganisation, Medact, som också släpptes på tisdagen. Bland orsakerna nämns usla levnadsvillkor, fortsatt våld och en hälsovård som har brakat samman.

Färgglada minor

Även i den rapporten konstateras att de mest sårbara grupperna, som kvinnor och barn, drabbas värst. Situationen förvärras av att mängder av minor och småbomber ligger utspridda över Irak. De fortsätter att kräva offer i synnerhet bland barnen, som lockas av vapnens glada färger.

Medact påpekar också att tusentals lemlästade irakiska barn inte har en chans att få samma omvårdnad som lille Ali Abbas, pojken som förlorade bägge armarna och sina föräldrar i en robotattack mot Bagdad i våras. Fallet uppmärksammades internationellt och han fick sedan behandling i Kuwait och Storbritannien.

"På varje Ali Abbas. . . går det tusentals invalidiserade barn utan tillgång till adekvat vård, för att inte tala om avancerad rehabilitering", heter det i Medacts rapport.

TT-DPA