Riksåklagaren väcker inget åtal mot Gudrun Schyman

NYHETER

Riksåklagarens (RÅ) granskning av fallet med förra vänsterledaren Gudrun Schymans skatteaffärer innebär inte att Schyman riskerar åtal. Det strafföreläggande som hon fick för knappt två veckor sedan står fast.

-Ett godkänt strafföreläggande gäller på samma sätt som en dom som vunnit laga kraft, säger chefsåklagare Lars Persson, som handlägger ärendet hos RÅ.

Schyman accepterade den 30 oktober ett föreläggande om att betala 50 dagsböter för vårdslös skatteuppgift 2002. Dessutom taxerade skattemyndigheten upp hennes inkomster från de tre föregående åren med nära 107000 kronor och lade även på straffskatt.

På måndagen blev det känt att RÅ har begärt in alla handlingar i fallet från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Malmö. Men det sker alltså inte för att göra en överprövning av Schymans strafföreläggande. Enligt Lars Persson är orsaken inte heller någon misstanke om att EBM skulle ha handlagt ärendet felaktigt.

-Det är främst för att RÅ ska informera sig, säger han.

Lars Persson pekar på att Schymans skatteärende blivit mycket uppmärksammat och att strafföreläggandet mot henne vållat debatt. Det finns också en diskussion om var gränsen går mellan oaktsamt och uppsåtligt skattebrott.

Det är först om RÅ i sin granskning skulle komma fram till att EBM i Malmö begått grova misstag i sin handläggning som granskningen skulle kunna få konsekvenser för Gudrun Schyman. I så fall kan RÅ nämligen begära resning i målet och yrka att Schymans ansvar prövas genom åtal och rättegång. Men ett sådant ingripande från RÅ:s sida är ytterst ovanligt och enligt Persson finns alltså hittills inga misstankar om felaktigheter.

RÅ:s granskning av ärendet beräknas ta ett par veckor. Det är inte säkert att den ens kommer att mynna ut i något formellt beslut från RÅ:s sida.

-Vi kanske bara skickar tillbaka akten, säger Persson.

Peter Palmkvist/TT