”Ledningen borde känt till mutorna”

NYHETER

Mutskandalen inom Systembolaget är så omfattande att den borde varit känd högt upp i företaget. Det säger Claes Beyer, ordförande för Institutet mot mutor, i en chatt med aftonbladet.se:s läsare.

Steffo säger: Var går gränsen för muta?

   Claes Beyer säger: Det är en lätt fråga men svår att svara på det. Det beror på vad som betalas och vem som tar emot den. Många tror att det finns beloppsgränser, men det gör det inte. Om man tänker efter - om man är domare får man naturligtvis inte ta emot något från någon part, om man är inköpschef kan man låta sig bjudas på en vanlig arbetsmiddag. I affärsrelationer kan man även acceptera rimliga gåvor vid födelsedagar, men det finns inga beloppsgränser.

Maria22 säger: Vilken är den största mutskandalen som är känd?

   Claes Beyer säger: Jag kan inte svara på det, utomlands finns det mycket korrumperade länder. I Sverige kan jag inte säga på rak arm vilken som historiskt sett är den största mutskandalen.

Kenneth87 säger: Varför får man som vin/ölproducent inte ge premier till sina kunder (i detta fallet Systembolaget)? Det är ju tillåtet för vanliga konsumenter med så kallade poängsystem, tex ICA-kortet eller Coop Forum, de har sådana system där man premieras om man handlar mycket.

   Claes Beyer säger: De som har tagit emot det här på Systembolaget måste behandla alla leverantörer lika. De har lön från sin arbetsgivare, Systembolaget, och får inte där utöver ta emot gåvor från leverantören för att göra sig en extra förtjänst, att särskilt köpa in ett speciellt märke eller placera vissa viner på en viss hylla. Poängen är att det är Systembolaget som är kunden, men det är butikschefen som får pengarna.

Sammy säger: Var anmäler man någon som tagit emot en muta otillåtet?

   Claes Beyer säger: Till polisen i allmänhet, just nu har riksåklagaren inrättat en särskild enhet under en chefsåklagare som heter Christer van der Kwast och det är lämpligt att anmäla mutor dit.

Roffe säger: Är det privata näringslivet lika utsatt för mutkolvar som statliga organisationer och myndigheter?

   Claes Beyer säger: Det vet man inte, men det är nog inte någon större skillnad. Gränserna är dock strängare för statliga och kommunala myndigheter - en domare får inte ta emot något alls, i affärsrelationer kan smärre gåvor och middagsbjudningar däremot vara ok.

X säger: Om korruptionen är så omfattande som den verkar vara i fallet Systembolaget, vilket ansvar faller på ledningen?

   Claes Beyer säger: Det beror naturligtvis på vad ledningen visste eller borde ha tagit reda på när man har alla fakta på bordet.

Gugge säger: Är det svårt att komma åt det här problemet?

   Claes Beyer säger: Ja, det är mycket svårt eftersom det inte finns någon som har intresse av att avslöja det bland de inblandade. Man anmäler inte att man tagit emot eller lämnat en muta.

Presenten säger: Tycker du att cheferna ska avskedas om de döms för mutbrott eller räcker det med skadestånd?

   Claes Beyer säger: Det beror enligt min mening på hur omfattande det är, men om de värsta fallen som har presenterats i Aftonbladet är riktiga så är det min mening att en sådan chef inte kan sitta kvar.

Oliver säger: Har mutor blivit vanligare eller har de bara uppmärksammats mer t.ex. av media?

   Claes Beyer säger: Jag tror att det har uppmärksammats mera, bland annat av media, men det är också så att Institutet mot mutor vände sig till riksåklagare i slutet av förra året och begärde att man skulle uppnärksamma detta särskilt. Riksåklagaren tillsatte en utredning som blev klar i somras och det resulterade i att han inrättade en särskild avdelning som speciellt skulle ägna sig åt detta och som leds av chefsåklagare Christer van der Kwast.

Sammy säger: Finns det speciella lagar som gör mutor förbjudna inom varje område, eller finns det någon generell lag som reglerar detta? Vad finns det för lag som gör mutor otillåtna i det privata näringslivet, eller finns det ens någon sådan lag?

   Claes Beyer säger: Det finns en generell lag i brottsbalken 17 kapitlet och 20 kapitlet. Den gäller både offentliga tjänstemän och privatanställda, det görs ingen skillnad. Men när det gäller privatanställda krävs att arbetsgivaren anmäler det eller att åtal anses påkallat från allmän synpunkt.

Omutbar säger: Vilka befogenheter har polisen att undersöka om det endast finns rykten att tillgå? Kan de till exempel begära företagsbokföringar i det skedet?

   Claes Beyer säger: Man får nog ha en skälig misstanke om att det föreligger brott för att vidta speciella spaningsinsatser och även för att begära bokföringen.

Niklas säger: Men tar inte läkare emot resor från läkemedelsbolag också? Är inte det mutor då?

   Claes Beyer säger: Detta har uppmärksammats särskilt och man har utfärdat särskilda regler när det gäller läkemedelsföretagens information. Det anses allmänt sett att om huvudsyftet är att informera om nya läkemedel och dess verkningar och om inbjudan riktas till arbetsgivaren, alltså landstinget eller sjukhuset, och de är med och väljer ut vem som ska åka så är det ok.

Freud säger: I den uppkomna frågan angående mutor i Systembolaget, vore det då inte på sin plats att Anitra Steen vänder sig till Institutet mot mutor?

   Claes Beyer säger: Institutet mot mutor sprider allmän information och hjälper till att lämna upplysningar om vad som är straffbart och inte. I det här läget kan inte Institutet göra något ytterligare, Anitra Steen måste genom åklagaren, polisen och egen internutredning klarlägga vad som hänt.

Erik säger: När kommer namnen att offentliggöras i undersökningen? Och hur görs det?

   Claes Beyer säger: Det är en fråga som inte är en juridisk fråga utan en fråga om pressetik och den bör nog snarare riktas mot Aftonbladet än mot Institutet.

Lool säger: Kan man få fängelse för att man tagit emot mutor?

   Claes Beyer säger: Ja, enligt lagstiftningen så är straffet böter eller fängelse i högst två år, eller om brottet är grovt lägst sex månader och högst sex år. Det är hittills inte så vanligt att man gått så högt i straffskalan.

Churren säger: Finns det någon statistik över vilka branscher som är mer drabbade av mutor än andra?

   Claes Beyer säger: Nej, det finns ingen sådan statistik. Det har nyligen skrivits en doktorsavhandling där man försökt klarlägga riskzonerna, men slutsatserna är väldigt allmäna. Generellt kan man säga att när det gäller den offentliga sektorn, ju mer regleringar man har ju större utrymme finns det för mutor.

Husman säger: Det vore ju naivt att tro att mutor kan bekämpas helt, men vilka åtgärder tycker du är lämpliga för att minska problemet?

   Claes Beyer säger: Man ska kanske börja med att säga att internationellt sett är problemet inte särskilt stort i Sverige. Men åtgärder kan vidtas, det ena är det som Institutet gör - att bedriva upplysning så att människor blir medvetna om när man befinner sig i riskzonen. I den privata företagsamheten tas nu fram interna uppförandekoder och bedrivs upplysningskampanjer där man bland annat klargör att den som avslöjar det hela inte behöver riskera några efterräkningar. Sådanan åtgärder har effekt.

Asch28 säger: Tycker du att Anitra Steen skulle ha agerat annorlunda då mutskandalerna uppdagades?

   Claes Beyer säger: Jag har naturligtvis inte någon kännedom om hur exakt Anitra Steen har agerat, enligt tidningsuppgifterna förefaller hon ju ha tagit i problemet med viss kraft och jag har inga uppfattningar om hur hon annars skulle ha agerat.

Martin säger: En företagsledning har väl ett visst ansvar för den kultur som finns inom företaget. Borde de inte vetat om en så omfattande muthistoria?

   Claes Beyer säger: Jag delar uppfattningen att företagsledningen har ansvar för den kultur som finns inom företaget, man får otvivelaktigt intrycket av att detta är något som bör ha varit känt högt upp i företaget. Men det är naturligtvis omöjligt att uttala sig om hur högt det har varit eller borde ha varit känt.

   Claes Beyer säger: Jag är glad att jag fått delta i det här chattandet. Jag är glatt överraskad över de insiktsfulla och genomtänkta frågorna och hoppas att frågarna tycker att de fått någorlunda hyggliga svar.

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM