S nobbar regeringen - men m röstar ja

1 av 2
Försvarsminister Leni Björklund.
NYHETER

Socialdemokraterna i finansutskottet går emot regeringen om 2,3 miljarder kronor extra till försvaret i år.

Regeringen får i stället stöd av - moderaterna.

En majoritet i finansutskottet avfärdar regeringens försök att hjälpa försvaret.

Tidigare i höst föreslog regeringen att försvarsmakten skulle få 2,3 miljarder kronor

extra utöver de 71,6 miljarder som avsatts för materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling.

Åtgärden lanserades för att försvaret inte skulle spräcka sina redan bantade anslag.

Situationen blev akut, eftersom försvaret gjort beställningar för 4,5 miljarder mer än regeringen vetat om.

"Orimlig situation"

Men finansutskottet säger alltså nej till räddningsaktionen, eftersom den spräcker de anslag riksdagen godkänt.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet. Motiveringen är att försvaret inte kan ställas inför en orimlig situation.

- Vi anser inte att försvaret ska få städa upp regeringens oförmåga att förutse problemen, säger Tomas Högström, en av moderaternas tre ordinarie representanter i utskottet.

Socialdemokraterna däremot röstar nej.

(Aftonbladet)

ARTIKELN HANDLAR OM