Farlig smitta på Skansen

Fåglar hotas av avlivning

1 av 3 | Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Duvor och pärlhöns på Skansen är troligen smittade med Newcastlesjukan.
NYHETER

Den mycket smittsamma fågelsjukdomen Newcastlesjukan kan ha fått fäste på Skansen.

En vild duva dog i fredags mitt i ett hägn för fåglar.

Prover visar att pärlhönsen i hägnet har antikroppar mot smittämnet för Newcastlesjuka, men i övrigt har fåglarna inga sjukdomssymptom. Men det kan ta upp till sex dagar innan symptomen visar sig.

Först om ett par veckor finns definitiva prov-resultat från hönsen som visar om det verkligen rör sig om Newcastlesjuka. I så fall måste fåglarna i hägnet avlivas.

Hägnet spärrat

Det drabbade hägnet är spärrat, vilket innebär att inga kontakter får ske med andra fjäderfän på Skansen.

Newcastlesjukan är en ytterst smittsam virussjukdom som drabbar både tama och vilda fåglar, men är ofarlig för människor.

Med symptom som andningssvårigheter, diarré och störningar i nervsystemet leder sjukdomen till mycket hög dödlighet bland

fåglarna och kan därför vålla stor ekonomisk skada för uppfödarna.

Finns på flera orter

Förutom på Skansen har viruset under sommaren och hösten hittats i Dalarna, Stockholm, Vänersborg och Svalöv.

Smittan sprids bland annat med vilda fåglar, men också med foder och föremål som fågelboxar och fordon.

TT