Hjärtstopp onödig död för många på sjukhus

650 personer skulle kunna räddas med rätt hjälp

Foto: Björn Larsson Ask/SCANPIX
Otillräcklig utrustning och försämrad utbildning av vårdpersonal är orsaken till att 650 personer dör i onödan efter ett oväntat hjärtstopp på sjukhus. Det anser en arbetsgrupp i Cardiologföreningen.
NYHETER

Varje år dör 650 personer i onödan efter ett oväntat hjärtstopp på sjukhus.

Otillräcklig utrustning och försämrad utbildning av vårdpersonal är orsaken, anser en arbetsgrupp i Cardiologföreningen.

-Vi kan konstatera att det ser ganska eländigt ut på de svenska sjukhusen, säger överläkare Stig Holmberg, ordförande i Cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärt- och lungräddning.

Han har räknat ut att 650 av de ungefär 4680 som årligen avlider på sjukhus efter oväntat hjärtstopp skulle kunna räddas.

Förutsättningen är att utbildningen, organisationen och utrustningen på sjukhusen följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Får inte snabb hjälp

Patienter som drabbas av ett hjärtstopp på sjukhus ska defibrilleras, ges elstötar, snabbt för att få igång hjärtat igen. Detta bör ske inom tre minuter, enligt internationella rekommendationer. Men hälften av landets sjukhus litar till speciella akutteam som inte alltid kan vara på plats så snabbt.

I en rapport skriver arbetsgruppen att det är oacceptabelt att människor som vårdas på sjukhus inte får adekvat hjälp.

-Det hemska är att patienter inte längre kan känna sig säkra på svenska sjukhus. Ytterst handlar det om patientens säkerhet när något så dramatiskt händer som att hjärtat stannar, säger Stig Holmberg.

En enkätundersökning från 1999 visade att endast 40 procent av alla sjukhus i Sverige hade en acceptabel utbildningsnivå och den senaste mätning från 2003 tyder på att en det skett en försämring.

Sämre utbildning

- Rapporter som vi får från svenska sjukhus visar att det blivit mycket sämre de sista åren på grund av all personalnedskärning. Det blir allt svårare att frigöra personal för utbildning och jag befarar ytterligare försämringar.

Om det inte finns personal som kan sköta defibrillatorerna hjälper det inte om sjukhusen investerar i ny utrustning, menar Stig Holmberg. Han tycker också att det är ett problem att sjukhus väljer att göra andra prioriteringar år från år än att köpa in defibrillatorer.

Han anser det obegripligt att utvecklingen enligt hans mening går åt fel håll.

Billigare än säng

- Det kan ju tyckas vara en stor investering, men en defillibrator kostar mindre än en sjukhussäng.

Bara 4 av 74 tillfrågade sjukhus uppger att de har kvalitetskontrollsystem för patienter som drabbas av hjärtstopp, skriver Dagens Medicin.

Det innebär att de flesta sjukhus inte har någon registrering och kan därmed inte förbättra det som är dåligt.

Arbetsgruppen föreslår i en åtgärdslista att varje sjukhus måste införa ett sådant system, utbilda personalen och se till att de får tillgång till en årlig tretimmarsutbildning. Dessutom bör det finnas en defibrillator på varje avdelning. Arbetsgruppen vill också att alla defibrilleringar som sker senare än tre minuter ska anmälas som avvikelser.

Hjärtinfarkt vanligaste dödsorsaken

Ullacarin Sundin/TT

ARTIKELN HANDLAR OM