Chockbilderna hjälper barnen

Fotografierna som skakar hela England

1 av 4
Skräckreklam I kampanjen med de uppseendeväckande bilderna berättar barnorganisationen Barnardos att fattigdom är det största hotet mot ett barns framtid.
NYHETER

LONDON

De här bilderna chockar hela England.

Med en provocerande kampanj vill barnorganisationen Barnardos dra in mer pengar till sin hjälpverksamhet.

I Storbritannien lever vart tredje barn i fattigdom.

"Alla är inte födda med en silversked i munnen."

Med den här mycket uppmärksammade kampanjen visar organisationen Barnardos, den största i sitt slag i Storbritannien, att alla inte växer upp i trygghet.

Barnardos kan åtminstone delvis liknas vid svenska Bris, Barnens rätt i samhället.

Barnen lever i fattigdom

Ordförande är Cherie Blair, hustru till premiärministern. Organisationen stöder över 100 000 brittiska barn genom olika välgörenhetsprojekt.

Beräkningar visar att vart tredje barn lever i fattigdom, trots att Storbritannien är ett av de rikaste länderna i Europa. En miljon barn lever i familjer där en förälder, eller båda, dricker för mycket.

Löper störst risk

Det är dubbelt så stor risk att fattiga barn får problem med alkohol jämfört med barn i familjer med genomsnittliga inkomster.

I Storbritannien lever 90 000 barn i tillfälliga bostäder utan fasta adresser och nära 400 000 barn har föräldrar som missbrukar droger. För att illustrera vad som väntar barnen har Barnardos låtit göra affischerna med barn som har en kackerlacka, en spritflaska eller en kanyl i munnen.

Det är de som löper störst risk att bli hemlösa, få problem med alkohol och droger och att begå - eller bli utsatta för - brott.

Leif Kasvi