Giftiga jul- äpplen stoppas

Har troligen redan kommit ut i handeln

Foto: SCANPIX/NORDFOTO
Livsmedelsverket har beslutat att stoppa försäljningen av vinteräpplena Ingrid Marie efter att man funnit stora mängder av giftet dikofol vid en stickprovskontroll.
NYHETER

De rödglänsande juläpplena kan vara giftiga.

Livsmedelsverket har stoppat en flera ton stor last från en odlare i Skåne efter att man hittat giftet dikofol i äpplena.

Det är mycket troligt att tidigare laster av giftiga äpplen gått ut i handeln.

Giftet upptäcktes vid en stickprovskontroll hos en fruktgrossist i Helsingborg i måndags. De populära röda vinteräpplena Ingrid Marie hade så höga gifthalter att Livsmedelsverket beslutat att stoppa all försäljning av dem.

Äpplena spårades till Kattviks Fruktodling i Skåne och det är troligt att förgiftad frukt från gården har gått ut i handeln tidigare.

- Ja, det är rimligt att tro att det är så, säger Anders Jansson, byråinspektör på Livsmedelsverket.

Inte tillåtet sedan 1990

Giftet i fråga är dikofol som finns i vissa bekämpningsmedel och är en nära släkting till miljögiftet DDT.

Ämnet har inte varit godkänt för användning i Sverige sedan 1990, framför allt för att det fanns tecken på att det kunde orsaka allvarliga effekter i miljön. Inom EU är medlet fortfarande tillåtet, men gränsvärdet är lågt då unionen inte anser att det finns något behov av att använda giftet.

- Det var mycket höga halter av giftet i äpplena och man måste nästan använt ett olagligt bekämpningsmedel för att få de halterna, säger Peter Bergkvist, agronom på Kemikalieinspektionen.

Odlaren Jan Henrysson ställer sig däremot helt frågande till var giftet kommer ifrån och intygar att han endast sprutat med tillåtna medel.

 – Jag har ingen förklaring, säger Henrysson till Helsingborgs Dagblad.

Han står nu med en last på 35 ton äpplen som han inte får sälja om inte nya tester kan visa ett rent resultat.

Miljö- och hälsofarligt

Dikofol tillhör de klassiska miljögifterna och transporteras runt i ekosystemet under lång tid. Kemikalieinspektionen klassar giftet som hälso- och miljöfarligt och det kan bland annat orsaka allergi och irritation vid hudkontakt. Dikofol har även visat sig ge leverskador på gnagare.

Livsmedelsverket bedömer däremot inte att gifthalterna i den aktuella äppellasten är farliga för konsumenter.

- Man kommer inte upp i några farliga intag om inte äter väldigt stora mängder äpplen, säger Anders Jansson.

Tidigare artiklar:

Åsa Asplid