Facken inte negativa till statsministerns utredning

NYHETER

De stora fackliga organisationerna är inte negativa till statsminister Göran Perssons initiativ att utreda socialförsäkringarna.

-Man måste alltid vara beredd att ha framförhållning om finansieringen av den framtida välfärden, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

På torsdagen sade Persson att han hoppas en kommitté kan börja utreda frågan till sommaren. Sjuk- och föräldraförsäkringen ska ingå och kanske även a-kassan. Följden blir att statens utgifter minskar, medan individens ökar, medgav Persson.

”En oro”

Lundby-Wedin undertrycker att LO inte vill ha ett system utan generell och solidarisk finansiering, där de som har råd bygger på med egna, privata sjukförsäkringar.

Hon påpekar att största problemen i dag snarast är att arbetslivet som sådant slår ut människor och dessutom har svårt att få dem tillbaka i arbete.

-Där kan jag väl känna en oro över att det här kan ta bort fokus från allt det viktiga som måste göras där, säger hon.

Och TCO:s ordförande, Sture Nordh, är ännu mer positiv till utredningen.

-Ja, bara det görs brett och förutsättningslöst, säger han.

Nordh påpekar att TCO länge velat skilja ut socialförsäkringarna från budgeten. De offentliga kostnaderna för ohälsan, och de kommande när många arbetstagare ska gå i pension de närmaste åren, kan aldrig bäras utan förändringar, säger han.

Lång sikt

Ohälsan gröper ur skolornas och hälso- och sjukvårdens ekonomi, säger Nordh.

Du menar att dina medlemmar får betala på kort sikt, men bevara på lång sikt?

-Ja, man måste bygga en försäkring som uppmuntrar åtgärder för arbete och förebyggande åtgärder mot ohälsa.

Tomas Bengtsson/TT