201 617 kräver: Ompröva domen

Kvinnan: Fantastiskt att så många engagerar sig

NYHETER

Över 200 000 läsare har skrivit under Aftonbladets upprop för att Högsta domstolen ska pröva Tumbadomen.

- Fantastiskt att så många människor engagerar sig, hälsar den 35-åriga kvinnan genom sin advokat.

Foto: JONAS BILBERG
TUSENTALS ENGAGERADE Christina Larsson, chef för Aftonbladets Kvinnaredaktion, och Cecilia Gustavsson, reporter, lämnade över namnen till Inger Harlin, registrator hos riksåklagaren. "Det är roligt att folk engagerar sig", säger hon.

Hela 201 617 läsare har skrivit på. Runt 35 000 protesterade via brev, resten skrev på på aftonbladet.se. Namnen är från hela landet - det är enskilda personer, studiecirklar, arbetsplatser, släkter och många, många fler.

- Inför de nya lagförslagen om sexualbrott kanske regeringen nu inser den allmänna opinionens syn, säger kvinnans målsägandebiträde Nils Uggla.

Domen analyseras nu

I går lämnade Aftonbladet över listorna till riksåklagaren, RÅ.

Men riksåklagaren själv uttalar sig inte om enskilda mål av princip.

- Riksåklagaren har ännu inte tagit ställning till om han ska begära att målet prövas. Han analyserar domen nu, säger chefsåklagare Astrid Eklund.

- Vi har fått många synpunkter på det här målet. Tillsammans med era namnlistor blir det väldigt många.

Kritiken mot domen

Målets åklagare, Karolina Olsson och Kristian Agneklev, vill att Högsta domstolen ska pröva om männen verkligen inte hade uppsåt att utnyttja kvinnan sexuellt.

I framställan skriver åklagarna bland annat:

att hovrätten lagt för stor vikt vid kvinnans tidigare leverne, men inte brytt sig om att de åtalade haft ett par dagar på sig att prata ihop sig.

att männen drivit med kvinnan och fotograferat henne.

att rätten inte bedömt uppsåtet för var och en av männen, utan i grupp.

att ett vittne som inte kommit till rättegångarna beskrivit männen som "omänskliga" och att han var mycket besvärad över att vara i lägenheten.

Åklagarnas framställan har gått via vice överåklagaren i Stockholm, Mats Åhlund.

- Uppsåtsfrågan bör prövas. Men för att komma dit måste man först pröva flera led. Som om kvinnan var i ett hjälplöst tillstånd, och om det i så fall inträffade innan det sexuella umgänget började, säger Mats Åhlund.

- Det är många svåra ställningstaganden, och jag är tveksam till om Högsta domstolen skulle komma fram till själva uppsåtsfrågan. Det betyder inte att jag bromsar åklagarnas framställan, utan att jag yttrar mig.

Därför friades männen

Cecilia Gustavsson