”Man ska inte få betala två gånger”

Persson får kritik från sina egna för utspelet

NYHETER

Göran Perssons utspel om att utreda framtidens socialförsäkringar får kritik från de egna leden.

- Det får inte vara så att du ska betala flera gånger, säger Metalls ordförande Göran Johnsson.

Men oppositionspartierna välkomnar förslaget.

I torsdags kom statsminister Göran Persson med ett oväntat utspel i riksdagen. Efter år av motstånd vill socialdemokraterna utreda en omläggning av socialförsäkringarna på samma sätt som man tidigare gjort med pensionerna.

Göran Persson kan tänka sig ett system där staten står för en grunddel som sedan byggs på med dels avtalslösningar, dels försäkringar.

- Vi måste alltid betala för de här förmånerna och i dag är det underskott i systemen. Vill vi har kvar den verksamhet vi har i dag så måste vi betala för det. Pengarna kommer ju inte från ovan, säger Göran Persson.

Gäller inte föräldraförsäkringen

I torsdags sade han att det handlar om sjuk- och föräldraförsäkringarna och eventuellt även a-kassan.

På fredagen slog ansvarigt statsråd Berit Andnor fast att det inte handlar om föräldraförsäkringen och heller inte a-kassan.

Persson får stöd av socialdemokraterna i Skåne.

- Socialdemokratisk politik handlar inte bara om att göra förbättringar. Man måste också våga genomföra förändringar som är hållbara, säger partidistriktets ordförande Uno Aldegren till aftonbladet.se.

- Men det måste ske så att solidaritet och rättvisa blir vägledande.

Kritik från Metall

- Jag köper det inte rakt upp och ned, säger Metalls ordförande Göran Johansson.

- Det är väldigt angeläget att vi står fast vid den generella välfärden och att det finansieras via skattsedeln och eventuellt plussas på med avtalslösningar. Det får inte blir ett system där den enskildes plånbok avgör.

Till skillnad från Göran Persson vill Göran Johnsson inte att staten ska betala mindre för socialförsäkringarna än i dag.

- Det får inte vara på det sättet att du ska betala flera gånger. Det ska gå via skattsedeln och via kompletterande avtalslösningar. Det måste vi ha även framöver. Jag tror inte på några andra lösningar, sade Göran Johnsson.

LO: Oacceptabelt att betala dubbelt.

Även LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin avvisar tanken att betala flera gånger för samma sak.

- Det är oacceptabelt att betala dubbelt, men det här handlar inte om det.

- Det viktiga nu är att tänka på hur vi ska göra för att få in fler människor i arbete och minska belastningen på systemen. Sedan är det bra att vi ser över hur vi långsiktigt kan klara försäkringssystemen, säger hon.

Oppositionen positiv

Däremot är oppositionspartierna positiva till förslaget. Centerpartiet välkomnar statsministerns ''uppvaknande'' om socialförsäkringarna, enligt Kenneth Johansson, socialpolitisk talesman för partiet. Trygghetssystemen är på väg att spåra ur, hävdar Johansson.

''Det återstår att se hur seriöst statsministerns utspel ska tas men jag utesluter inte att ett brett politiskt samarbete mellan regeringen och den borgerliga oppositionen skulle kunna vara aktuellt på detta område'', skriver han i ett pressmeddelande.

Några av centerpartiets utgångspunkter för en reform är att vård, skola, omsorg ska komma före bidrag och att de med lägst inkomster ska garanteras grundtrygghet.

Folkpartiet nöjt

Folkpartiets gruppledare i riksdagen Bo Könberg är nöjd med att Göran Persson närmat sig folkpartiets syn på socialförsäkringssystemen. Men han är kritisk till att en utredning ska komma igång först till sommaren.

- Det är helt oacceptabelt. Den borde komma igång före jul, säger han till TT.

Folkpartiet vill ha ett försäkringssystem som lyfts ut ur statsbudgeten. Ersättningsnivån bör vara som i dag, 80 procent, men med raka rör mellan avgift och förmån.

Könberg hyser en viss oro för statsministerns tal om att en omläggning skulle ge staten mera pengar till vård, skola och omsorg.

För att åstadkomma det måste staten rimligen behålla en del av de pengar som i dag tas från arbetsgivaravgifterna till socialförsäkringarna och finansiera de nya systemen med nya avgifter.

- Det är helt uteslutet för oss, säger Bo Könberg.

Moderaterna kluvna

Det nya pensionssystemet togs fram genom ett samarbete mellan socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna.

Frågan är om partierna nu kan göra om den bedriften.

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt anser att det går att tolka Perssons utspel på olika sätt.

- En positiv tolkning är att Göran Persson öppnar för att se över socialförsäkringarna i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta, säger han. Då krävs stramare bidragssystem och sänkta nivåer.

En annan tolkning är att det bara handlar om att behålla höga nivåer, men föra över kostnader på den enskilde. I så fall är moderaterna inte intresserade av att vara med.

- Syftet måste vara att få upp tillväxten genom ett ökat arbetsutbud, säger Reinfeldt.

Dagens socialförsäkring

Framtidens socialförsäkring

Om socialförsäkringen reformeras.

Johan Kristensen, TT