Tretton har smittats av influensan

Fujian tros ha kommit till Sverige

NYHETER

Tretton fall av influensa i Sverige är nu bekräftade.

Sex av dem i Skövde.

- Vi har sex personer som diagnostiserats för influensa A, sannolikt är den Fujian-liknande, säger Nils Svensson, biträdande smittskyddsläkare i Skövde.

Smittskyddsinstitutet uppger att det är för tidigt att uttala sig om hur den här säsongen kommer att utvecklas - men att den tidiga starten talar för att influensan kommer att slå hårdare än de tre föregående.

- Det är ovanligt tidigt med så många fall, det går inte att komma ifrån. Men det säger inget om hur allvarlig sjukdomsbild vi kan förvänta oss, säger Nils Svensson.

Influensan dag för dag

Jens O Pettersson