Här är brevet som binder Vin & Sprit till muthärvan

NYHETER

Ett dotterbolag till statliga Vin & Sprit har anlitat konsulter för att muta Systembolagets butikschefer.

- Man vill nog inte göra det smutsiga jobbet själv, säger en butikschef.

Aftonbladet har tagit del av brevet som binder Vin & Sprit till muthärvan.

Brevet är riktat till en butikschef på ett Systembolag i Mellansverige. Konsultföretagets namn är förtryckt i brevhuvudet. Företaget har specialiserat sig på marknadsföring av öl, vin och sprit.

I det aktuella brevet står:

"Hej, här kommer målsättningen vi kom överens om.

Glöm ej ett rött vin.

Övrigt viktigt just nu:

En cider

En snaps

Med vänlig hälsning

NN"

Under den vänliga hälsningen och påminnelserna till butikschefen listas ett whiskymärke.

Rödvinet, snapsen och whiskyn ingår i Vin & Sprits delägda dotterbolags sortiment, men kommer inte från Vin & Sprit. Cidern kommer från ett känt bryggeri.

I brevet framgår hur mycket som såldes av whiskyn i butikschefens butik 2000 - och säljmålen framledes. Kraven på butikschefen skärps - men når chefen upp till förväntningarna väntar en belöning i poäng. I det här fallet kan det ge mellan 6 000 och 8 000 poäng - som sedan omvandlas till exklusiva varor.

Vin & Sprit förnekar allt samröre med den aktuella konsultfirman.

Konsultfirman vill inte kommentera uppgifterna.

Marknadschefen på dotterbolaget ville i går inte lämna några kommentarer. Vd:n gjorde sig oanträffbar.

Vin & Sprits informationsdirektör Margareta Nyström känner inte till dotterbolagets arbetsmetoder.

- Vi arbetar inte med detta företag på den nordiska marknaden.

Efter avslöjandena om korruptionen på den svenska alkoholmarknaden ska dotterbolaget genomföra en egen utredning.

Petter Ovander