”Saddam hjälpte bin Ladin tio år”

Detta hävdas i hemligt amerikanskt regeringsdokument

NYHETER

I över tio år samarbetade Usama bin Ladin och Saddam Hussein.

Irak gav terrornätverket al-Qaida vapenträning, utbildning om massförstörelsevapen och en fristad.

Den anklagelsen riktas nu i ett hemligt amerikanskt regeringsdokument.

Det amerikanska nyhetsmagasinet The Weekly Standard har tagit del av det interna regeringsdokument. Det handlar om ett 16-sidigt PM som i oktober skickades från biträdande försvarsminister Douglas Feith till senatorerna Pat Roberts och Jay Rockefeller.

Den senare är vice ordförande i den amerikanska senatens säkerhetskommitté – och driver den utredning som ska granska regeringens påståenden om Irak före kriget. I dokumentet använder försvarshögkvarteret Pentagon uppgifter inhämtade av den militära underrättelsetjänsten, FBI, CIA och NSA.

Hjälp vid terrorattacker

Tidningen beskriver materialet som detaljerat, kontrollerat av flera källor och entydigt – Irak samarbetade med terrornätverket al-Qaida. Enligt rapporten ska samarbetet ha inletts i början av 90-talet och fortsatt fram till mitten av mars i år.

Irak ska ha erbjudit al-Qaidamän träning med sprängämnen och massförstörelsevapen, träningsläger, logistisk hjälp vid terrorattacker och en fristad i landet. Dessutom anklagas den irakiska regimen för att ha bistått al-Qaidaledare med pengar – kanske till och med kaparen Mohamed Atta.

Delar av materialet uppges vara nytt. Enligt Weekly Standard ska vissa uppgifter ha kommit fram under förhör med gripna toppmän inom al-Qaida och den fallna irakiska regimen.

Verifierats av flera källor

Dokumentet är formulerat i 50 punkter. Kontakterna ska ha pågått sedan strax före Gulfkriget och ha brutits strax före kriget i våras. De uppges ha verifierats av flera källor och i rapporten redovisas dessutom trovärdigheten hos källorna.

I dokumentet skriver Pentagon att bin Ladin ”skickade sina sändebud till Jordanien 1990 för att möta irakiska tjänstemän”. Enligt CIA ska Irak dessutom aktivt ha försökt få kontakterna till stånd och gick via Sudan för att nå al-Qaida.

Skaffa väg för vapensmuggling

Säkerhetstjänsten uppger att ”bin Ladin ville utöka sin organisations kapacitet via kontakterna med Irak.” Som nyckelperson pekas den terroranklagade sudanesen Hassan al-Turabi.

En avhoppare från terrornätverket säger att Irak också ville ha hjälp av al-Qaida. Personen uppger att den irakiska ledningen hoppades att terrornätverket skulle bidra med sina kontakter i Afghanistan – och på så vis skaffa en väg för vapensmuggling.

Detta uppges nu i dokumentet också ha bekräftats av en av Saddam Husseins män.

Mattias Lundell