Mututredningen tar flera månader

Polisen: Vi siktar på att vara klara i februari - mars

NYHETER

Först om tre fyra månader tror polisen att den ständigt växande utredningen om muthärvan i Systembolaget är klar.

Samtidigt säger företaget att reglerna varit mycket tydliga. För anställda som brutit mot dem väntar avsked.

-?Vår satsning är stor. Men vi siktar, preliminärt, med att vara klara ett par månader in på nästa år. I februari-mars någon gång, säger kriminalkommissarie Nils Fellqvist, chef för den enhet på länskriminalpolisen i Stockholm som utreder härvan, till TT.

Men även om polisutredningen är klar, är det ändå osäkert när chefsåklagare Ewa Nyhult kan väcka åtal. Inte minst för att härvan är så omfattande.

För närvarande är ett 80-tal anställda på Systembolaget misstänkta för att ha tagit emot mutor av olika leverantörer. Ett 60-tal av dessa är butikschefer runt om i landet. Hittills har drygt 30 personer förhörts.

''Några'' personer

Utredningen har koncentrerats till Stockholmsområdet. Men misstänkta finns i hela landet. Om åtta dagar inleder Fellqvists utredare - 4 av totalt 38 på enheten - förhör i Skåne.

-?Vi kommer av praktiska skäl att sköta utredningen i hela landet. Gruppen har samlat på sig en stor kunskap, säger Fellqvist.

Men mutbrott kräver också en bestickare. Tre leverantörer har polisanmälts. Nu har ''några'' personer på leverantörssidan delgivits misstanke om brott.

TT: Men är det personer hos en och samma leverantör - eller hos flera?

-?Jag säger bara att det är några personer, säger Fellqvist.

Systembolagets anställda ska ha tagit emot pengar, bjudits på resor och fått gåvor för uppnådda försäljningsmål av leverantörens produkter. Också manipulerad exponering av produkter och beställningar ska, bland annat, ha förekommit.

TT: Har ni kunnat fastslå faktiska pengaöverföringar?

-?Jag tänker inte tala om vad mutbrottet består i - men det handlar om olika saker, säger Fellqvist.

Avsked

Redan har tio personer sparkats av Systembolaget. Två av totalt 28 nyutnämnda så kallade områdeschefer har självmant valt att avgå.

Och Systembolaget tänker gå hårt fram och inte avvakta enskilda domar. Redan när åtal väcks ska anställda som anses ha brutit bolagets policy avskedas.

-?Vi har löpande gått ut och sagt till de anställda att de inte ens får ta emot ett varuprov. Så hårda har vi varit, säger bolagsjurist Peter Källenfors.

TT: Gäller avsked även om åtal inte väcks, men ni anser att policyn ändå brutits?

-?Ja, självklart. Men allt måste ju också bedömas på individnivå. Det är skillnad på att ha tagit emot en burk starköl och att ha åkt på en exklusiv resa.

''Mycket känslig''

Källenfors säger att policyreglerna är mycket klara. Umgänge över huvud taget med leverantörer är strängt förbjudet.

Nu är bolagets ledning skakad. Inte minst på grund av vidden av möjliga följder. EU kräver absolut märkesneutralitet av detaljhandelsmonopol.

TT: Det gör muthärvan extra känslig?

-?Mycket känslig till och med, säger Källenfors.

Tomas Bengtsson/TT