Avgift för alla som kör med dubbdäck

– planeras på länsstyrelsen i Stockholm

NYHETER

Dubbdäck sliter hårt på vägbanorna och frigör hälsofarliga partiklar.

Stockholms länsstyrelse överväger därför att införa en avgift för dem som kör med dubbdäck.

Landets länsstyrelser arbetar för närvarande med att minska antalet partiklar i luften, vilket också ingår i EU:s miljökvalitetsnormer.

Partiklarna kan orsaka och förvärra luftvägssjukdomar som astma och bronkit samt ge lungcancer. De misstänks också orsaka eller förvärra hjärt- och kärlsjukdomar.

- Partiklarna är små och inandningsbara. De kommer ner i luftvägarna, säger Håkan Johansson, expert på luftkvalitetsfrågor vid Vägverket, till TT.

Han berättar att höga halter av partiklar har uppmätts i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Inte förbud

En bov i dramat är dubbdäck. De river upp vägbanorna och frigör på så sätt ett stort antal partiklar.

Nu överväger länsstyrelsen i Stockholms län att införa en avgift för dem som använder dubbdäck.

- Dubbdäck står för en stor del av partiklarna och det är en tänkbar åtgärd, säger Håkan Johansson.

Däremot känner han inte till om andra länsstyrelser funderar på att pröva samma metod.

Isabell Lundberg vid länsstyrelsen i Stockholms län säger till Dagens Nyheter att det inte handlar om förbud, utan en form av avgift.

Länsstyrelsen ska lämna en rapport till regeringen den 31 december. Därefter skickas förslaget ut på remiss. Skulle det gå igenom kan avgifter införas redan nästa år.

Testat i Norge

En sådan avgift finns i den norska staden Trondheim och det har även prövats i Oslo.

I Oslo fick bilisterna betala 1 000 kronor per säsong eller 25 kronor per dag. En del av pengarna gick tillbaka till dem som ville byta ut sina dubbdäck.

Men länsstyrelsen i Stockholm vill inte helt få bort dubbdäcken.

- Vi tror att det behövs omkring 50 procent dubbdäck för att rugga upp vägytan så att de med dubbfritt får bättre fäste, säger Isabell Lundberg till DN.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM