I dag avgör de SVT:s framtid

Facket: Infekterad stämning på arbetsplatsen

1 av 2 | Foto: GUNNAR ASK och PETER KNOPP
LEDNINGEN VÄGRAR BACKA SVT-ledningens tuffa sparplaner möter bittert motstånd, inte minst inom personalen. Men styrelseordförande Allan Larsson och vd Christina Jutterström planerar ingen reträtt. I dag beslutar SVT:s styrelse om nedskärningarna.
NYHETER

I eftermiddag ska styrelsen för Sveriges Television besluta om de stora förändringar tv-chefen Christina Jutterström vill genomföra.

Motsättningarna inom styrelsen är stora.

Personalens representanter vägrar att godkänna ledningens planer.

Drygt en månad har gått sedan Christina Jutterström mötte sina anställda och berättade om den stora omläggning hon vill genomföra.

Nu har det blivit dags för SVT:s styrelse att behandla det kritiserade förslaget.

Förslaget som Christina Jutterström och hennes ledningsgrupp tagit fram innebär i korthet att investeringarna i digital teknik skyndas på och att produktionen centraliseras.

Växjö, Karlstad, Örebro, Sundsvall och Luleå ska inte längre göra studieprogram. Inspelningarna flyttas i stället till Malmö, Norrköping eller Umeå.

"Sanslöst lägga ner"

Dessutom ska personalstyrkan minskas - mest i Stockholm.

Inför dagens styrelsemöte har fackklubbarna på SVT låtit en löntagarkonsult ta fram en alternativ planering för hur digitaliseringen ska kunna genomföras utan att behöva göra de nedläggningar ledningen planerat.

- Vi hoppas att vi kan få hela styrelsen att se på andra lösningar än den Christina Jutterström har lagt, säger Tommy Eklund, klubb-ordförande i Sif och personalrepresentant i styrelsen.

- Att lägga ner studioproduktionen i Växjö som ledningen vill är sanslöst. Där har ju redan en digitalisering genomförts.

Klubbordföranden i SJF, Kenneth Sundin, som är personalrepresentant i styrelsen, håller med:

- Ledningen hade kunnat sköta detta på ett helt annat sätt. Nu är det väldigt infekterad stämning på arbetsplatsen.

Privata bolag tar över

Enligt fackens analyser kommer tv-ledningens förslag att leda till att en stor del av de allmänna programmen görs av privata produktionsbolag i framtiden.

- Det betyder att alla underhållningsprogram i såväl SVT som de kommersiella kanalerna ser likadana ut, säger Sifs Tommy Eklund.

- Därmed äventyras hela tanken med mångfald och public service.

Möter hårt motstånd

Denna mening delas också av lokala och regionala politiker i de städer som riskerar att förlora en del av sin tv-produktion.

I Växjö har landshövdingen i Kronobergs län, Lars-Åke Lagrell, gått i spetsen för en annonskampanj där Christina Jutterström och SVT:s styrelseordförande Allan Larsson uppmanas att lägga ner planerna på storstads-tv.

Men trots det bittra motståndet har Christina Jutterström och hennes ledningsgrupp inga planer på att backa.

I en kommentar inför styrelsemötet betonar dock hon att det inte handlar om att SVT ska lägga ner sin verksamhet ute i landet och flytta all tv-produktion till Stockholm.

- Vi ska även i fortsättningen göra minst 55 procent av vårt allmänna tv-utbud utanför Stockholm, säger hon.

TIDIGARE ARTIKLAR:

Thomas Gustafsson