De säljs - till svenska män

30 flyktingbarn misstänks vara offer för sexhandel

Härifrån rymde Nadia, 13 Nadia hittades av socialen i malmö i en bil med en påtänd man. Hon fördes då hit till barnhemmet Enebacken. Men redan samma natt försvann hon.
NYHETER

Trettio flyktingbarn misstänks vara offer för sexhandel.

Organiserade ligor utnyttjar barnen till kriminalitet och prostitution.

– Asylsystemet används för att tjäna pengar på barn, säger Anna Wessel, Migrationsverket.

Förra året var de elva. I år har antalet asylsökande barn som är offer för traffickingligor flerdubblats.

– Vi är oroliga för att 30 barn, både pojkar och flickor, utnyttjas till prostitution, säger Anna Wessel, enhetschef på Migrationsverket.

Barnen sökte asyl i våras men försvann långt innan deras fall hann prövas. De kommer aldrig till Migrationsverkets möten. I stället dyker de upp som minderåriga fall i polisens brottsregister.

– Vi får rapporter om misstänkt kriminalitet, det gäller småbrott, stölder och prostitution, säger Anna Wessel, utredare på Migrationsverket.

Mest flickor 13–17 år

De flesta traffickingoffer är flickor från Serbien-Montenegro, Moldavien och Rumänien i åldrar mellan 13 och 17 år.

De söker ofta asyl i syskongrupper i sällskap med någon som påstår sig vara äldre storebror. Sedan i år ska Migrationsverket koppla in socialtjänsten direkt vid misstänkta fall men barnen hinner gå under jord innan dess.

– De har bara ett uppdrag, att tjäna pengar och rymmer själva tillbaka till de kriminella. Barnen lever i den här världen och vet inget annat, säger Anna Wessel.

Man misstänker att flickorna transporteras runt på kriminella turnéer i Europa. Allt för att undvika att barnen får fotfäste någonstans. Flera har sökt asyl i Sverige tidigare under annat namn och annan ålder.

– Ligorna utnyttjar asylsystemet för att legitimera sin vistelse i Sverige. Man får ett kvitto på att få vara här och använder det för att utnyttja minderåriga till prostitution och kriminalitet och tjäna pengar på dem.

Förra sommaren hittades två av de försvunna flickorna, en 13-åring och en 17-åring, i samband med en trafikolycka i Malmö. Bilen kördes av en kokainpåverkad man och i baksätet fanns 70 000 kronor i kontanter, kvinnokläder och blöta underkläder som gör att man misstänker prostitution.

Flickorna placerades på barnhem under natten men rymde innan socialtjänsten i kommunen där de bor fattade beslut om tvångsomhändertagande.

”Vi måste agera nu”

Den 13-åriga flickan kom till Sverige även i år men försvann innan Migrationsverket, socialtjänst och polis hann agera.

– Om vi ska förhindra att barn utnyttjas nästa sommar måste vi agera nu och hitta nya sätt. Det krävs också internationellt samarbete, säger Anna Wessel.

Efter förra årets larm i Aftonbladet tvingades Migrationsverket ändra sina rutiner. Ändå ökar fallen, både antalet försvunna flyktingbarn och misstänkta traffickingoffer. Hittills i år har 68 ensamkommande flyktingbarn försvunnit. Det är 26 fler än under de första tre kvartalen förra året. Det yngsta barnet är en nioårig pojke från Balkan.

Kraftig ökning av fall

Flyktingbarnen placeras på särskilda boenden. I Göteborg har man märkt en tydlig ökning av misstänkta sexhandelsfall på senare tid.

– Tidigare hade vi ett par om året. I år misstänker vi trafficking en gång i månaden, hälften av fallen gäller barn, säger Maria B Lennartsson, beslutsfattare, Migrationsverket Väst.

Barnen som försvinner kommer framför allt från Balkan. Migrationsverket har i år även misstänkt trafficking bland unga flickor från ett asiatiskt land som på oklart sätt tagit sig till Sverige.

– Några flickor har försvunnit i upp till fem dagar utan att kunna redogöra för var de varit. Vi har indikationer på att någon kan vara andra generationens prostituerad, säger Jane Magnerot, utredare i barnfrågor, Migrationsverket, Växjö.

Många syns inte i statistiken

Mörkertalet är stort. Flickor från Baltikum syns sällan i några register, de förs lätt in i landet ändå.

– Ofta söker inte flickorna asyl förrän något händer, om de blir gravida eller lyckas fly från sin hallick, säger Jane Magnerot.

Tusentals barn får även uppehållstillstånd på grund av anknytning, många från krigsländer utan tillförlitlig dokumentation. Hur många som tas in på falska uppgifter är svårt att uppskatta.

– Jag tror att man tyvärr hittar många offer bland barn som söker uppehållstillstånd på anknytning, säger Maria B Lennartsson.

Inget tyder på att sexhandelstrafiken minskar. Tvärtom.

– Nu är det framför allt flickor från Central- och Östeuropa. Men det finns tecken på att afrikanskor är på väg hitåt, säger Maria B Lennartsson.

AFTONBLADET I GÅR:

Jessica Ritzén

ARTIKELN HANDLAR OM