"Jag har förtroende för Anitra Steen"

Så säger näringslivets toppar om mutskandalen i Systembolaget

NYHETER

Aftonbladet har talat med ett antal toppar i det svenska näringslivet och ställt dem följande frågor:

Kan Anitra Steen sitta kvar som vd för Systembolaget efter mutskandalen?

Är det vanlig i näringslivet att man slipper en polisanmälan om man lämnar sin post frivilligt?

Sören Gyll, ordförande i Svenskt Näringsliv:

Anser du att Anitra Steen kan sitta kvar på post?

- Det är jag inte beredd att uttala mig om. Det är en styrelsefråga.

Är det vanligt i näringslivet att en person som brutit mot lagen på det sättet slipper polisanmälan om han eller hon lämnar sitt jobb frivilligt?

- Jag har aldrig varit med om det själv. Är det en kriminell handling skulle jag tro att man låter det gå till polis och åklagare. Det är väl ingenting som ligger på bolagens bord varje dag. Och i fallet med Systembolaget är det så många inblandade att det väl knappast finns möjlighet att erbjuda dem att bara gå.

Marianne Nivert, styrelseordförande för Posten:

Anser du att Anitra Steen kan sitta kvar på post?

- Ja. Det finns ingenting som på något sätt styrker att hon inte skulle kunna göra det. Hon har polisanmält och försökt gå till botten med det här. Det har också funnits polisanmälningar tidigare som lagts ner.

Är det vanligt i näringslivet att en person som brutit mot lagen på det sättet slipper polisanmälan om han eller hon lämnar sitt jobb frivilligt?

- Jag har inte personligen suttit med någon som begått en kriminell handling. Men det kan nog tänkas att man i enstaka fall låter nåd gå före rätt. Det beror väl också på hur grovt brottet är, hur länge det pågått och hur personen i övrigt har varit på sitt arbete.

Michael Treschow, styrelseordförande i Ericsson:

Anser du att Anitra Steen kan sitta kvar på post?

- Det kan jag inte bedöma. Det måste Systembolagets styrelse avgöra.

Är det vanligt i näringslivet att en person som brutit mot lagen på det sättet slipper polisanmälan om han eller hon lämnar sitt jobb frivilligt?

- Det kan jag inte svara på.

Carl Bennet, styrelseordförande Elanders, Getinge och Boliden:

Anser du att Anitra Steen kan sitta kvar på post?

- Ja, det tycker jag absolut att hon kan göra. Jag har stort förtroende för henne. Hon agerar ju!

- Har man arbetet aktivt i en organisation så vet man att det tar tid att få fram saker. Det är lätt att sitta utanför och kritisera, det är svårare att vara innanför.

Är det vanligt i näringslivet att en person som brutit mot lagen på det sättet slipper polisanmälan om han eller hon lämnar sitt jobb frivilligt?

- Det är inte vanligt, men jag har varit med om det. Det har då varit det bästa för företaget och hela situationen att personen slutar.

Simone Söderhjelm, Johan Kristensen