Epilepsimedicin bästa medlet mot övervikt

Kan bli framtidens bantningsmedel

NYHETER

En epilepsimedicin kan bli framtidens bantningsmedel.

Svenska studier visar att Topiramat ger en snabb viktnedgång.

- Det ger större viktnedgång än något annat känt läkemedel men än är biverkningarna för stora, säger professor Lars Sjöström.

500 svenska diabetiker som lider av fetma har provat medlet. Enligt studierna är viktnedgången större än med både Xenical och Reductil.

På 40 veckor har diabetespatienterna, som generellt har svårare att minska i vikt än andra, gått ner igenomsnitt 10 kilo, eller 10 procent av startvikten.

- Det är en väldigt bra och stor viktminskning, säger Lars Sjöström, fetmaforskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Krävs större studier

Men det är fortfarande oklart om patienterna kan bibehålla sin viktnedgång.

- För att veta det måste göras studier på två till fyra år, säger Lars Sjöström.

Eftersom medicinen är kraftfull finns det också biverkningar. Stickningar i fingrar och fötter drabbade en tredjedel av patienterna. Många drabbades också av trötthet och koncentrationssvårigheter.

- Det vore djupt olyckligt om det förskrevs till feta personer i sin nuvarande form - biverkningarna är för stora.

Nytt bantningsmedel dröjer

Topiramat finns i dag som en receptbelagd epilepsimedicin.

- Den som har epilepsi riskerar att svimma och drabbas av kramper varje dag. Då kan man acceptera större biverkningar. Fetma är inte lika akut farligt, säger Lars Sjöström.

Det finns planer på att ta fram en modifierad form av Topiramat som ger mindre biverkningar men dessa studera har ännu inte påbörjats.

- Det kommer dröja minst tre, fyra år innan det här kan bli ett användningsbart bantningsmedel, gissar Lars Sjöström.

Topiramat

Johan Kristensen