"DNA-tester kan stoppa handeln"

Nytt lagförslag ska hindra smuggling med flyktingbarn

NYHETER

Människohandeln med flyktingbarn ökar.

Nu kräver Migrationsverket att få DNA-testa flyktingbarn.

-Ett lagförslag om DNA-test kan komma under våren, avslöjar migrationsminister Barbro Holmberg.

Foto: PETER KJELLERÅS
"ETT BRA FÖRSLAG" Migrationsminister Barbro Holmberg är bekymrad över den ökande människohandeln med barn. Regeringen överväger DNA-test för att skydda flyktingbarnen. - Spontant tycker jag att DNA-test är bra, säger hon.

Aftonbladets artikelserie visar att sexhandeln med barn ökar, inte bara i det blivande EU-landet Tjeckien utan även i Sverige. Antalet asylsökande flyktingbarn som försvinner och utnyttjas av människohandelsligor har mångdubblats.

Testet behövs

Migrationsverket misstänker just nu att 30 asylsökande flyktingbarn utnyttjas till kriminalitet och prostitution. De tas hit av kriminella som påstår sig vara släkt med barnen.

- Vi behöver DNA-test för att kunna stoppa människohandeln med barn till nästa sommar, säger Anna Wessel, enhetschef, Migrationsverket.

I dag har Migrationsverket ingen möjlighet att direkt ingripa när de misstänker människohandel med flyktingbarn. Innan socialtjänsten hunnit utreda saken har barnen hunnit gömmas undan.

Ett DNA-test skulle direkt avslöja smugglarna och regeringen snabbereder frågan för att kunna lägga förslag i vår.

Skyddar barnen

- Spontant tycker jag att DNA-test är bra. Barnen har rätt till sitt ursprung och det skulle kunna vara ett instrument för att skydda barnen, säger migrationsminister Barbro Holmberg.

Migrationsverket skulle därmed kunna kräva DNA-test på den som söker uppehållstillstånd eller asyl. Testet, som kostar omkring 10 000 kronor, skulle betalas av staten.

Förslaget möter redan kritik.

"Kränkande"

- Det är väldigt integritetskränkande. Man tar inte hänsyn till barnets bästa, säger Lena Nyberg, barnombudsmannen.

Barnombudsmannen ser hellre att barnen får en god man med föräldrarstatus och att kommunerna ansvarar för barnen - inte Migrationsverket.

Nya lagförslag

Förändringarna finns med i det batteri av lagförslag som läggs i vår. Från årsskiftet 2004 ska traffickingoffer få tillfälligt uppehållstillstånd om de vittnar i domstol, lovar migrationsministern.

Trots att regeringen prioriterar frågan har fler flyktingbarn försvunnit i år.

- Vi måste göra bättre och snabbare utredningar. Jag har just tillsatt ett barnråd i denna fråga, säger Barbro Holmberg.

Jessica Ritzén