Försvaret i sorg

NYHETER

GÖTEBORG

Fyra döda. Två saknade.

I dag har Försvaret sorg.

– Det här är oerhört tragiskt, säger Johan Backarp, informationschef.

Knappt en timme efter midnatt, sex timmar efter den tragiska olyckan, inleddes presskonferensen på Säve helikopterdivision i Göteborg.

Sex män från bland annat helikopterflottiljen, räddningsledning och polis tog emot det samlade medieuppbådet.

Av de sju männen som befann sig i helikoptern av modell Superpuma kunde endast en konstaterats med säkerhet ha klarat sig. Fyra personer hade avlidit. Två saknades ännu.

Dykare sökte ännu

På bordet brann ett ljus.

– De fem som återfunnits fann vi alla inom den första timmen efter olyckan, säger Christer Ekeroth, flygräddningsledare.

– Den som överlevde fann man redan efter fem minuter.

Kraschen delade helikopterkroppen i två delar, en cockpitdel och en kabindel. På cirka tolv meters djup låg de två delarna, cirka 30 meter från varandra.

Under det att presskonferensen pågick genomsökte dykare cockpitdelen. Kabindelen, den del där de två saknade personerna satt, var genomsökt och kontaterats vara tom.

– Det ökar ju förhoppningen om att de kan finnas någonstans i ytvattnet eller kanske på land, säger Christer Ekeroth.

Vad som orsakade olyckan är oklart. Till skillnad från flygplan har inte helikoptrar någon svart låda.

I den kraschade helikoptern fanns inte heller någon så kallad voice recorder som spelar in piloternas samtal.

– Vid lunchtid kommer Statens haverikommission att ta över utredningen om vad som orsakat olyckan.

Någon bärgning kommer inte att ske av helikoptern innan dess, säger Mats Westin, chef helikopterflottiljen.

– Den här olyckan berör oss alla. Försvarsmakten krymper och snart känner alla alla. Det här är oerhört tragiskt, säger Johan Backarp, informationschef.

Johan Taubert

ARTIKELN HANDLAR OM