Tre år sedan förra kraschen - felen har inte åtgärdats

NYHETER

För drygt tre år sedan

kraschade en Superpuma i fjällen.

Haveriutredningen pekade på flera tekniska brister.

Trots löften om åtgärder har inget hänt.

Tre besättningsmän dog när en Superpuma den 11 augusti 2000 flög rakt in i en bergvägg norr om Kebnekaise.

Göteborgs-Posten skriver i dag att de brister som Statens haverikommission visade i sin utredning ännu inte åtgärdats.

Det gäller bland annat utrustning för att spela in besättningens kommunikation, registrera flygdata och upptäcka hinder nära helikoptern.

- Det är pinsamt att det inte anskaffats ännu, säger kommendörkapten Mowgli Halléhn vid högkvarterets flygvapenavdelning till GP.

Dessutom har flygpersonal i flera år bett om signalfärgade dräkter som är lättare att upptäcka vid en olycka.

Försvarsmakten har dock valt att köpa in mörkgröna dräkter utan reflexer, med hänvisning till att dessa är mest användbara i krig.

Gunnar Svensson