Anitra Steen får kritik av revisorerna

Hon slarvade med sin representation

NYHETER

Systembolagets vd Anitra Steen har slarvat med redovisningen av sin representation.

Underlag saknas liksom namn på vilka som har deltagit.

- Jag kommer i fortsättningen att kontrollera det här särskilt eftersom revisorerna har sagt det, säger styrelseordförande Olof Johansson.

Foto: GUNNAR SEIJBOLD
vill inte visa papper Systembolagets vd Anitra Steen skulle gå igenom sina reseräkningar och sin representation med Aftonbladets reporter. Men efter att revisorerna hittade brister i redovisningen vill hon inte visa sina papper.

De externa revisorer som har granskat Anitra Steens rese- och representationsräkningar lämnade i går en redogörelse till Olof Johansson.

- Jag är den som oftast attesterar hennes räkningar och har talat med revisorerna, säger han.

Enligt dem finns det i flera fall brister i dokumentationen.

"Fanns en brist"

- Det fanns en och annan sak som hade kunnat anges tydligare, alltså vilka som har deltagit och såna saker, säger Olof Johansson.

Det har alltså inte framgått tydligt vilka som har deltagit vid representationstillfällen?

- Det fanns en sån brist.

Vid hur många tillfällen har inte deltagarna angetts?

- Det var ett par stycken såna.

Anitra Steen uppger att bristerna som har upptäckts gäller intern representation - både hennes egen och avdelningschefernas.

Hon förklarar att personalmatsalen skickar ut samlingsfakturor där hon godkänner sin egen representation och attesterar de andras.

- I de här samlingsfakturorna säger revisorerna att det bör kopplas ihop bättre vilka som har deltagit i de olika evenemangen, säger Anitra Steen.

Aftonbladet begärde för elva dagar sen att få ta del av Anitra Steens rese- och representationshandlingar.

Externa revisorer

Systembolaget är inte skyldigt att lämna ut handlingarna, men så sent som i måndags uppgav presschef Björn Rydberg att jag skulle få gå igenom handlingarna tillsammans med Anitra Steen.

I samma veva anlitades i all hast externa revisorer för att göra en snabbgranskning av materialet.

Resultat:

Revisorerna upptäckte brister och Anitra Steen stoppar offentlighet kring sina rese- och representationsräkningar.

Trots tidigare löften vill Anitra Steen i dag inte släppa handlingarna.

- Våra externa revisorer har granskat mina reseräkningar och min representation och återrapporterat till styrelsens ordförande. Så jag känner inte att det finns skäl för mig att ställa upp på det. Jag har sett till att någon annan på ett oberoende sätt får redovisa till dig hur det ser ut, säger hon.

Richard Aschberg